Clicky


KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor financiële impact van maatregelen

KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor financiële impact van maatregelen

AMSTELVEEN - Als gevolg van het tekort aan beveiligingspersoneel op Schiphol heeft de luchthaven laten weten dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de situatie tijdens de zomerperiode (6 juli t/m 28 augustus) beheersbaar en veilig te houden voor passagiers en medewerkers. Schiphol heeft daarom besloten dat het aantal in Amsterdam opstappende passagiers moet worden verminderd. 

KLM onderschrijft de noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen. "Tegelijkertijd benadrukken we dat het gedwongen reduceren van het aantal lokaal opstappende passagiers zeer ongewenst is en eenmalig en kortstondig moet zijn. Het kan niet zo zijn dat de gebruikers van de luchthaven structureel opdraaien voor de capaciteitsproblemen van Schiphol", aldus KLM in een reactie.

Hoewel KLM principieel tegen deze Schipholmaatregel is, heeft KLM in het belang van alle passagiers en de veiligheid op de luchthaven tot nu toe steeds meegewerkt aan het onder controle krijgen van het probleem. "Dit hebben we onder andere gedaan door het inwilligen van verzoeken van Schiphol om vluchten te schrappen en zelfstandig de rem te zetten op de ticketverkoop, vluchten te spreiden, de overstaptijd te verruimen, et cetera."

KLM hecht eraan om passagiers zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over de maatregelen tijdens de zomerperiode. Het is in dat licht beter om nu in te grijpen dan dat er ad hoc maatregelen nodig zijn. KLM zal dus meewerken met het beperken van het aantal lokaal opstappende passagiers om de druk op de security op Schiphol gedurende de piekperiode te verminderen.

KLM maakt zich er hard voor om zoveel mogelijk reeds geboekte passagiers op vakantie te laten gaan. "Dit kan onder andere door een limiet te stellen aan het aantal tickets dat nog wordt verkocht met vertrek vanaf Schiphol gedurende deze periode. Op deze manier wordt het aantal lokaal opstappende passagiers beperkt. Deze maatregel komt bovenop de bestaande acties van KLM, zoals het spreiden van vluchten. Met de huidige informatie die we hebben gekregen van Schiphol is de verwachting dat het niet nodig zal zijn om bestaande boekingen op grote schaal te annuleren."

KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor de financiële impact van de maatregelen.