Clicky


Hitteprotocol Veetransport ook van kracht

Hitteprotocol Veetransport ook van kracht
17-06-2022 10:06 | Transport | auteur Redactie

ZOETERMEER - Het wordt warm in Nederland. Vrijdag en zaterdag verwacht het KNMI temperaturen boven de 30 graden in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Rijkswaterstaat stelde een hitteprotocol in op de snelwegen in deze provincies. TLN wijst erop dat het hitteprotocol in het diertransport ook van kracht is.

Bij een temperatuur van 27 graden of hoger is ook het hitteprotocol veetransport van kracht. Dit geldt minimaal tot en met zaterdag 18 juni.

Het hitteprotocol veetransport schrijft onder andere voor:

  • Bereid je voor: controleer of ventilatoren goed werken, pas planning aan waar nodig/mogelijk.
  • Pas een lagere beladingsgraad toe wanneer je tussen 12.00 en 19.00 uur op de openbare weg bent (hitteprotocol veetransport); parkeer vervoermiddelen zoveel mogelijk in de schaduw en op plaatsen waar de wind voor verkoeling kan zorgen.
  • Voer transport van vleesvarkens – dat tussen 12.00 en 19.00 uur op de openbare weg is – alleen uit met een mechanisch geventileerd vervoermiddel.

Exportcertificering

De NVWA hanteert vanaf vrijdag 17 juni verruimde openingstijden voor exportcertificering. Exportcertificering is dan mogelijk tussen 04.00 uur en 22.00 uur. Of er bij toekomstige hete dagen verruimde openingstijden toegepast worden, is deels afhankelijk van de plaatselijke capaciteit van de NVWA.

Bij lange afstandstransporten geldt dat het transport niet wordt gecertificeerd, als de verwachte buitentemperatuur op enig moment tijdens het transport 30 °C of hoger is.

Vervoersverbod

Bij een buitentemperatuur van 35 °C of hoger (ter plekke) is transport van dieren in Nederland verboden. Dit geldt niet voor transporten uitgevoerd met een vervoermiddel dat is uitgerust met een actief koelingssysteem.