Clicky


Financiën berekent effect van klimaatbeleid op stikstofuitstoot

Financiën berekent effect van klimaatbeleid op stikstofuitstoot
11-07-2022 10:48 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Het ministerie van Financiën komt de komende weken met een bijgewerkt model om te berekenen hoe zo efficiënt mogelijk de stikstofuitstoot verminderd kan worden. De effecten van de klimaatplannen worden hierin meegenomen, zegt het ministerie. Volgens NRC zou uit het model blijken dat het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 grote invloed kan hebben op de stikstofplannen.

De landbouw moet de komende jaren inkrimpen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Bij de berekening hoeveel de boeren moeten inkrimpen, is de invloed van de klimaatdoelen nog niet meegeteld. Volgens NRC blijkt uit de berekening van Financiën dat die stikstofopgave met een kwart tot de helft omlaag kan als dat wel gebeurt. Dat zou goed nieuws zijn voor de boeren.

Het ministerie van Financiën zegt dat inderdaad wordt gekeken naar de bijvangst van de klimaatdoelstellingen voor de stikstofopgave, maar kan de percentages die de krant noemt niet bevestigen. Volgens het ministerie gaat het om "ambtelijk voorwerk, geen beleidsadvies of standpunt" en een nadere uitwerking van een concept-rekenmodel dat eind juni na berichtgeving van NRC aan de Tweede Kamer is gestuurd. "Het model is nog niet af. Er wordt nog aan gewerkt."

Concept

Het concept uit juni ging over de vraag wat de meest effectieve manier is om de stikstofuitstoot terug te brengen. Daaruit bleek dat het goedkoper is en beter werkt om heel gericht bedrijven uit te kopen dan om heel veel boeren een deel van hun uitstoot te laten terugbrengen. Het is bijvoorbeeld goedkoper om pluimveehouders uit te kopen dan melkveehouders.

In dat model was niet alleen het effect van klimaatregelen buiten beschouwing gelaten, maar ook "technische maatregelen die kunnen bijdragen aan stikstofreductie". Beide punten worden uitgewerkt in het model dat deze zomer naar de Kamer gaat. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas (BBB) hebben maandag Kamervragen over de NRC-publicatie gesteld en willen dat de stukken binnen 24 uur gepubliceerd worden.