Clicky


FOCWA en BOVAG hebben intentie tot fusie

FOCWA en BOVAG hebben intentie tot fusie
12-07-2022 11:40 | Auto | auteur Redactie | Esther van der Wal

AMSTERDAM - FOCWA en BOVAG hebben deze week de intentie tot fusie van beide organisaties naar elkaar uitgesproken. Hieraan is in de afgelopen maanden een verkenning voorafgegaan, die bij beide besturen tot deze uitspraak heeft geleid.

In de komende periode worden de fusieafspraken nader uitgewerkt, waarna beide verenigingen kunnen overgaan tot het informeren van leden en het nemen van definitieve besluiten. Het is de bedoeling dat de leden van beide organisaties uiteindelijk als afdeling van BOVAG samen verder gaan.

Peter Brussel, voorzitter FOCWA: "Door deze aanstaande fusie bundelen we de krachten, zodat schadeherstelbedrijven in de auto-, ruit-, caravan- en campersector verzekerd blijven van goede ondersteuning en wij hen kunnen helpen met de veranderingen die gaande zijn in de branche. Tevens borgen we dat de expertise van FOCWA ook behouden blijft na een fusie."

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “Wij zijn van mening dat we door deze aanstaande fusie tegemoetkomen aan de wens van onze beider leden om de belangenbehartiging naar politiek en opdrachtgevers vanuit één sterke organisatie te doen.”