Clicky


FNV Spoor leden wijzen massaal NS cao bod af; acties en stakingen lijken onafwendbaar

FNV Spoor leden wijzen massaal NS cao bod af; acties en stakingen lijken onafwendbaar

UTRECHT - Acties en stakingen op het spoor lijken onafwendbaar geworden. Met een ruime meerderheid van meer dan 90 procent hebben de leden van FNV Spoor het NS cao bod (van resp. 7 en 8 juli) vandaag definitief afgewezen.

FNV cao onderhandelaar Henri Janssen: "Er bleef na 5 uiterst moeizame onderhandelingsrondes nog altijd zo’n onoverbrugbare kloof bestaan tussen onze cao eisen en het laatste NS cao bod dat wij volledig uitonderhandeld waren. Zo eisen wij de automatische prijscompensatie plus een verbetering van de koopkracht van €100,00 per maand, terwijl NS niet verder komt dan een loonbod van 8 procent over een periode van tweeënhalf jaar (3,2 procent per jaar)."

Platte poen cao

“NS gaf onze leden naast dat aanbod de keuze om voor een ‘platte poen cao’ met een looptijd van 1 jaar te kiezen; met een loonbod van 4,5 procent en verder geen enkele cao verbetering. Ook dat bod is massaal weggestemd. Verder weigert NS concrete afspraken te maken om weer te komen tot de maximale pensioenopbouw. Tevens wil de NS de RVU-regeling naar de wettelijke maximale looptijd niet verlengen.Ook weigert NS afspraken te maken waarmee de medewerkers in sociale en gezonde roosters kunnen werken, zoals minder weekenden werken en eerder stoppen met nachtarbeid. Bovendien weigert men de jeugdloonschalen uit de cao te halen. Zo maak je het werken bij NS, waar de werkdruk mede door het grote personeelstekort de laatste tijd enorm oploopt, er bepaald niet aantrekkelijker op!”

Ultimatum in voorbereiding

“Inmiddels hebben onze leden zich massaal uitgesproken tegen dit NS cao bod. En zijn ze bereid tot het voeren van acties en stakingen. We gaan ons nu beraden over het ultimatum wat we NS gaan stellen. En afhankelijk van de uitslagen van de andere vakbonden (CNV, VHS en VVMC) zullen we ons met hen beraden over wanneer en welke acties we zullen organiseren.”

Belangrijkste cao eisen:

  • Een cao met een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.
  • Met ingang van 1 januari 2023 de invoering van het systeem van de Automatische Prijs Compensatie (APC) voor alle salarissen en alle andere emolumenten. Ter compensatie van de stijging van de kosten van het levensonderhoud zullen de salarissen en alle andere emolumenten door middel van toepassing van een systeem van prijscompensatie worden geïndexeerd.
  • Een eenmalige uitkering van € 600,- bruto (op basis van een voltijdsarbeidsovereenkomst). Deze wordt uitgekeerd gelijktijdig met de eerste loonbetaling nadat de nieuwe cao door partijen is overeengekomen.
  • De lonen en salarisschalen worden daarnaast per 1 juli 2022 verhoogd met €100,00 bruto, met een vloer van € 14,00 per uur.
  • De huidige RVU regeling wordt aangepast.
  • Per 1 januari 2023 is er sprake van een maximaal mogelijke pensioenregeling.
  • Werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2027.
  • Thuiswerkvergoeding.
  • Alle NS’ers dienen hetzelfde arbeidsvoorwaardenpakket te krijgen.

Ook in het belang van de reizigers

Henri Janssen tenslotte: “Het is doodzonde dat NS het zover heeft laten komen. Alle NS’ers hebben tijdens corona Nederland mobiel en bereikbaar gehouden, die laten zich nu niet met een appel en een ei afschepen. Onze leden beseffen heel goed dat ze gedurende de acties de reizigers zullen raken. Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk. Deze cao strijd is ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren.”

Bij de NS werken ruim 20.000 mensen, waarvan er 16.700 onder de cao NS vallen.