Clicky


Klacht RailGood over randvoorwaarden voor gebruik emplacement Venlo deels gegrond

Klacht RailGood over randvoorwaarden voor gebruik emplacement Venlo deels gegrond
03-08-2022 10:49 | Algemeen | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - RailGood heeft namens een aantal spoorgoederenvervoerders bij de ACM een klacht ingediend tegen de door ProRail gehanteerde randvoorwaarden voor het gebruik van het emplacement Venlo. De randvoorwaarden bepalen onder andere dat treinen langer dan 650 meter op het traject Sittard-Venlo-Duitsland niet kunnen kopmaken (van rijrichting wisselen) in Venlo.

De randvoorwaarden zijn vooral nadelig voor Captrain, namens wie de klacht mede is ingediend, dat met lange treinen op het traject Sittard-Venlo-Duitsland rijdt. ProRail beoogt met de randvoorwaarden een betere doorstroming van lange treinen op het knelpunt Venlo, door het gebruik van het emplacement door lange treinen zo beperkt mogelijk te houden.

De ACM stelt vast dat ProRail de aanvragen voor treinpaden met kopmaken in Venlo heeft afgewezen omdat deze niet aan de randvoorwaarden voldeden. Naar het oordeel van de ACM vereist de in de wetgeving vastgelegde procedure dat ProRail in dat geval de infrastructuur overbelast verklaart en via een capaciteitsanalyse en een capaciteitsvergrotingsplan het capaciteitsprobleem onderzoekt en maatregelen bepaalt om de infrastructuurcapaciteit te vergroten.

Omdat ProRail de randvoorwaarden niet via deze procedure heeft vastgesteld, acht de ACM de klacht deels gegrond. De ACM geeft de bindende aanwijzing dat ProRail in 2023 de randvoorwaarden niet mag toepassen op capaciteitsaanvragen met kopmakende treinen waar deze klacht op ziet. Voor andere capaciteitsaanvragen kunnen de randvoorwaarden in 2023 nog wel worden toegepast.

De ACM acht de andere onderdelen van de klacht ongegrond.