Clicky


Rijkswaterstaat koelt zeven bruggen in Zuid-Holland preventief

Rijkswaterstaat koelt zeven bruggen in Zuid-Holland preventief

DEN HAAG - Vanaf donderdagmiddag 11 augustus 2022 worden de Spijkenisserbrug, Merwedebrug (A27), verkeersbrug Dordrecht, Haringvlietbrug, Brug over de Noord en Papendrechtsebrug en Wantijbrug indien nodig gekoeld. Hiermee wil Rijkswaterstaat hinder voor (vaar)weggebruikers en schade aan de bruggen voorkomen.

Bij de Spijkenisserbrug en de Wantijbrug wordt er gekoeld met pompen en waterslangen die gebruik maken van het water onder de brug. Bij de andere vijf bruggen wordt als dat nodig is met een blusboot de onderkant van de brug gekoeld.

Door te koelen wordt uitzetten van de stalen brugonderdelen vanwege de hoge temperaturen beperkt. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt, kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen, koelt Rijkswaterstaat bij voortdurende en/of extreem hoge buitentemperaturen bruggen.

Hinder voor weggebruikers en scheepvaart

Er gelden geen aanvullende verkeersmaatregelen voor weggebruikers. Wel moet het verkeer rekening houden met water op het wegdek. Waar mogelijk liggen waterslangen buiten het bereik van verkeer, of worden afgedekt met overrijdbare planken. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet.

Als gevolg van de hitte wordt het oostelijke brugdeel van de Spijkenisserbrug niet meer gedraaid vanaf donderdag 11 augustus 12.00 uur tot dinsdag 16 augustus 05.00 uur. Zeegaande scheepvaart kan gebruikmaken van het westelijke brugdeel.

Brugopeningen duren daardoor mogelijk langer, met hinder voor het wegverkeer. De scheepvaart wordt hierover via eigen kanalen geïnformeerd.

Aanvullende maatregelen als koelen onvoldoende werkt

Rijkswaterstaat houdt alle bruggen gedurende de hitteperiode in de gaten. Als het nodig is worden aanvullende maatregelen genomen.