Clicky


Celstraffen en geldboetes voor uitbuiting op champignonkwekerij in Reusel

Celstraffen en geldboetes voor uitbuiting op champignonkwekerij in Reusel
16-08-2022 11:52 | Binnenland | auteur Redactie | Esther van der Wal

's-HERTOGENBOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft twee mannen uit Reusel veroordeeld voor het ruim tien jaar uitbuiten van een voormalig medewerker van een champignonkwekerij. Een 52-jarige man krijgt een celstraf van 15 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Een 84-jarige man gaat niet de cel in, maar krijgt wel een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een geldboete van 15.000 euro. Een 51-jarige vrouw uit Reusel is vrijgesproken.

Het slachtoffer, een kwetsbare man, werkte van januari 2009 tot en met 11 februari 2019 in loondienst bij de champignonkwekerij. Hij werkte zes dagen per week, begon meestal rond half 5 ’s morgens en eindigde pas als de andere werknemers al naar huis waren. Hij maakte lange dagen en werd niet goed behandeld. De 52-jarige man deed de urenregistratie op basis waarvan het slachtoffer structureel voor minder dan 20 uur per week werd uitbetaald.

Uitbuiting

Volgens de rechtbank valt de urenregistratie van de verdachte niet te rijmen met de bewijsmiddelen. Het slachtoffer kreeg structureel niet alle uren uitbetaald en ontving geen reiskostenvergoeding. Hij  mocht niet of nauwelijks vrije dagen of vakantiedagen opnemen en op dagen dat hij ziek was, werd hij ertoe bewogen om toch te gaan werken terwijl hij daar eigenlijk niet toe in staat was. Op zijn laatste werkdag is de auto van het slachtoffer klemgezet, om te voorkomen dat hij het bedrijf verliet.

Door zijn beperkte geestesvermogen is het slachtoffer een kwetsbaar persoon in een kwetsbare positie. De twee mannelijke verdachten waren zich daarvan bewust en hebben daar misbruik van gemaakt. Al met al is de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer langdurig op ernstige wijze ingeperkt. Hij heeft onmiskenbaar veel angst en stress ervaren en is ernstig vernederd.

Celstraf en geldboete

De 52-jarige verdachte heeft op geen enkele wijze spijt betoond voor zijn handelen. Integendeel zelfs: op zitting ontkende hij alle beschuldigingen. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 15 maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. De verdachte moet ook een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Voorwaardelijke celstraf en geldboetes

De 84-jarige man had een  kleinere rol bij de uitbuiting. Bovendien heeft hij een broze gezondheid. Daarom ziet de rechtbank af van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 15.000 euro. Daarnaast moet hij aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen.

Aan de champignonkwekerij waar het slachtoffer werkte, legt de rechtbank een geldboete op van 150.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk. Dit is een zwaardere straf dan eerder geëist door de officier van justitie omdat een lager geldbedrag naar het oordeel van de rechtbank te weinig effect heeft op het bedrijf. Daarnaast moet de champignonkwekerij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Een 51-jarige vrouw uit Reusel wordt vrijgesproken. Volgens de rechtbank blijkt niet dat zij een significante bijdrage heeft gehad aan het delict.