Clicky


Van der Wal: ook Duitsland moet minder stikstof uitstoten

Van der Wal: ook Duitsland moet minder stikstof uitstoten
22-08-2022 23:47 | Klimaat | auteur ANP

HAAKSBERGEN - Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wil met Duitsland "samenwerkende bindende afspraken" maken om ook "aan die kant aan het reduceren van stikstofuitstoot te werken". Dat zei de minister na afloop van drie werkbezoeken aan melkveehouders in de Duitse grensstreek.

Ze ziet het als huiswerk om hierover met haar Duitse collega's in gesprek te gaan. "Het is heel vervelend dat de buurman verderop (net over de grens, red.) wel die stal mag bouwen en ook nog zonder luchtwassers", zegt Van der Wal.

Voor de minister was het "nuttig om echt in te zoomen op de grensgebieden". Ze bezocht drie melkveehouderijen in Lattrop, Haaksbergen en Huppel. "We moeten hier maatwerk bieden en de samenwerking met Duitsland versterken", zei Van der Wal.

Doelen halen

Ze benadrukte dat de doelen die het kabinet heeft gesteld - 50 procent stikstofreductie in 2030 - gehaald moeten worden. "Daar gaan we alles aan doen, maar we bieden wel maatwerk per gebied omdat ieder gebied zo anders is. Dat zal ook hier gebeuren."

Volgens de Overijsselse gedeputeerde voor Landbouw en Natuur, Gert Harm ten Bolscher, is de problematiek van de emissie van Duitsland voor de agrariërs in de grensstreek tijdens het werkbezoek "heel goed onder de aandacht gebracht". Ook al zouden alle agrarische activiteiten in deze grensregio worden weggehaald, dan nog wordt de stikstofreductie niet gehaald, vanwege de uitstoot vanuit Duitsland. Hij is blij dat de minister heeft aangegeven ruimte te willen bieden aan maatwerk voor deze gebieden.

Melkveehouder Eddie Vedders, op wiens bedrijf Van der Wal op werkbezoek was, noemde de houding van de bewindsvrouw "positief, maar wel vasthoudend aan het kabinetsbeleid". Hij maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de stikstofplannen. "In dit gebied moeten veertig boeren 70 procent reduceren." De bedrijven liggen dicht bij drie Natura 2000-gebieden. Vedders maakt zich niet alleen zorgen over zijn eigen opvolging, maar ook over de gevolgen voor het dorp, de school en de leefomgeving.