Clicky


Van der Wal: uitkoopregeling veeboeren vertraagd in Brussel

Van der Wal: uitkoopregeling veeboeren vertraagd in Brussel
24-08-2022 11:54 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Een nieuwe opkoopregeling voor veeboeren die moest helpen bij het verminderen van de stikstofuitstoot heeft vertraging opgelopen. Mogelijk komt de regeling voor de Europese Commissie neer op ongeoorloofde staatssteun, zo bevestigt stikstofminister Christianne van der Wal berichtgeving van NRC. De lopende regeling is om die reden verlengd tot december.

Het gaat om een regeling waarmee provincies geld kunnen krijgen om veeboeren uit te kopen: de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen. "Als staatssteun ongeoorloofd is, moeten de boeren dat uiteindelijk terugbetalen. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen", zegt Van der Wal.

Ze erkent dat de gesprekken met de Europese Commissie "iets langer duren dan gehoopt", maar zegt er ook van uit te gaan "dat het goed komt". De discussie gaat over "een aantal elementen, met name punten die staatssteun betreffen". Meer details deelde ze niet. Ook zei ze niet vooruit te willen lopen op de uitkomst van de gesprekken.

Van der Wal blikte desgevraagd ook terug op het Kamerdebat van dinsdag, dat voor een belangrijk deel ging over haar portefeuille. Vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra vindt dat het stikstofbeleid soepeler moet, tegen eerder gemaakte afspraken in.

"Ik wil de trein laten rijden en versneld laten rijden, want we hebben helemaal de luxe niet om achterover te leunen, te praten en na te denken. We moeten echt aan de slag", aldus Van der Wal.

De draai van Hoekstra deed "heel eerlijk gezegd wel wat met me", erkent de minister. "Dat was vrijdag, maar op een gegeven moment moet je door." Ze zegt dat het kabinet nu een "duidelijke lijn" heeft gekozen door de afspraken vooralsnog te laten zoals ze zijn en de komende weken af te wachten wat de stikstofgesprekken met de boeren en andere betrokken partijen opleveren.