Clicky


Allianz: Preventiemaatregelen cruciaal om risico van batterijbranden in scheepvaart aan te pakken

Allianz: Preventiemaatregelen cruciaal om risico van batterijbranden in scheepvaart aan te pakken
31-08-2022 11:25 | Incidenten | auteur Redactie

ROTTERDAM/ANTWERPEN - Lithium-ion (Li-ion) batterijen hebben een steeds grotere impact op de veiligheid van de scheepvaart, zoals blijkt uit een aantal branden op schepen zoals roll-on roll-off (ro-ro) autoschepen en containerschepen. Gezien de vele moeilijkheden die gepaard gaan met het onderdrukken van dergelijke incidenten, met name op zee, is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan maatregelen voor schadepreventie, ongeacht of accu's worden vervoerd in elektrische voertuigen (EV's) of als losse vracht, aldus een nieuw rapport van de maritieme verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

"De verliezen in de scheepvaart mogen dan meer dan gehalveerd zijn in de afgelopen tien jaar, maar branden aan boord van schepen blijven een van de grootste veiligheidsproblemen voor de industrie. De potentiële gevaren die het vervoer van lithium-ion accu's met zich meebrengt als ze niet correct worden opgeslagen of behandeld, maken deze zorgen alleen maar groter, en we hebben al een aantal incidenten gezien," verklaart kapitein Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting bij AGCS.

"Bedrijven moeten er alles aan doen om robuuste preventiemaatregelen te implementeren, te ontwikkelen en te volgen, gezien de groeiende populariteit van elektrische voertuigen betekent dat er in de toekomst veel meer voertuigen met lithium-ion accu's over zee zullen worden vervoerd."

Gevaren en oorzaken

Het rapport Lithium-ion batterijen: Fire risks and loss prevention measures in shipping benoemd vier belangrijkste gevaren: brand, explosive, thermische runaway and toxische gassen die deze gevaren kan veroorzaken. De meest voorkomende oorzaken van deze gevaren zijn ondermaatse fabricage van batterijcellen/toestellen; overladen van de batterijcellen; te hoge temperatuur door kortsluiting, en beschadigde batterijcellen of toestellen, die onder meer het gevolg kunnen zijn van slechte verpakking en behandeling of het verschuiven van de lading op ruwe zee indien deze niet afdoende is vastgezet.

"Batterijen zijn niet alleen een potentiële oorzaak van brand als ze beschadigd, overladen of aan hoge temperaturen blootgesteld worden, ze kunnen ook andere oorzaken van brand op zee verergeren en zijn moeilijk te blussen omdat ze dagen of zelfs weken later opnieuw kunnen ontbranden," zegt Khanna.

"Bij de meeste incidenten aan boord van schepen kan een thermische runaway een aanzienlijke kans zijn, tenzij de bemanning onmiddellijk actie onderneemt, zoals het onderdrukken van een brand met overvloedige hoeveelheden water gedurende een lange periode. Dit kan echter een enorme uitdaging zijn door factoren zoals vroegtijdige detectie die moeilijk is, een tekort aan bemanningsleden aan boord, en als de brandbestrijdingscapaciteit van het schip ontoereikend is."

Verliespreventiemaatregelen voor EV's op autotransportschepen en in containers

De nadruk moet dus in de eerste plaats liggen op verliespreventie en in het rapport belichten AGCS-deskundigen een aantal aanbevelingen voor bedrijven om in overweging te nemen, met de nadruk op twee gebieden in het bijzonder: opslag en in transit.

De aanbevelingen om het brandrisico te beperken dat kan ontstaan door Li-ion batterijen tijdens het vervoer van EV's op autotransportbedrijven en in vrachtcontainers, zijn onder andere: ervoor zorgen dat het personeel is opgeleid om de juiste verpakkings- en behandelingsprocedures te volgen en dat zeevarenden een opleiding hebben gehad in brandbestrijding bij Li-ion batterijen; waar mogelijk controleren of de laadstatus (SOC) van de batterij optimaal is voor het vervoer; ervoor zorgen dat EV's met een lage bodemvrijheid worden geëtiketteerd omdat dit laad-/ontlaadproblemen kan opleveren; en controleren of alle EV's goed zijn vastgemaakt om te voorkomen dat ze tijdens het vervoer verschuiven. Tijdens het vervoer is alles wat kan helpen bij vroegtijdige detectie van cruciaal belang, met inbegrip van bewaking/brandrondes en het gebruik van thermische scanners, gasdetectoren, hitte-/rookdetectoren en CCTV-camera's.

In het rapport wordt ook de aandacht gevestigd op een aantal maatregelen die kunnen helpen bij de veilige opslag van Li-ion-batterijen in magazijnen, waarbij wordt opgemerkt dat grootformaatbatterijen, zoals die in EV's worden gebruikt, sneller ontbranden in een magazijnbrand dan kleinere batterijen die in smartphones en laptops worden gebruikt.

De aanbevelingen omvatten onder meer het opleiden van personeel in de juiste verpakkings- en behandelingsprocedures; het opstellen van een noodplan om beschadigde/oververhitte batterijen aan te pakken en een risicobeheersingsplan om de ontvangst, opslag, verzending en supervisie van verpakte Li-ion-batterijen te beheren; het voorkomen van de blootstelling van batterijen aan hoge temperaturen en het zorgen voor scheiding van andere brandbare materialen; evenals de onmiddellijke verwijdering van beschadigde of defecte Li-ion-batterijen.

"Als de maritieme industrie haar incidentenrecord met betrekking tot het vervoer van lithium-ion batterijen wil verbeteren, moeten alle betrokken partijen in de toeleveringsketen begrijpen welke gevaren er zijn, wat de meest voorkomende oorzaken zijn en welke problemen gepaard gaan met het vervoer detete," zegt kapitein Randall Lund, Senior Marine Risk Consultant bij AGCS, auteur van het rapport samen met collega AGCS marine risk consultants Miguel Herrera en Justin Kersey.

"Regelgeving en begeleiding zijn specifiek in het aanpakken van deze batterijen om de meeste incidenten te helpen voorkomen, maar deze kunnen alleen effectief zijn als ze worden gecommuniceerd en gehandhaafd. Alleen door een gezamenlijke inspanning van belanghebbenden in de toeleveringsketen kunnen we hopen het aantal incidenten te verminderen."

Recente incidenten waarbij een batterijbrand als mogelijke oorzaak of bijdragende factor werd genoemd, waren onder meer de brand in maart 2022 en het daaropvolgende zinken van ro-ro-schip Felicity Ace. In dezelfde maand gaf de US Coast Guard een veiligheidswaarschuwing af over het risico van Li-ion batterijen na twee afzonderlijke containerbranden. In juni 2020 werd een brand op het autoschip Höegh Xiamen in Florida toegeschreven aan het niet correct loskoppelen en vastzetten van voertuigaccu's. In januari 2020 werd een brand op het containerschip Cosco Pacific toegeschreven aan de verbranding van een lading Li-ion-batterijen die niet naar behoren was aangegeven.

Uit een analyse door AGCS van meer dan 240.000 claims in de maritieme verzekeringssector over de afgelopen vijf jaar (met een waarde van 9,2 miljard euro) blijkt dat brand/explosie (door alle oorzaken) de duurste schadeoorzaak is, goed voor 18 procent van de waarde van alle claims.

Het aantal branden (door alle oorzaken) aan boord van grote schepen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Voor alle scheepstypes was brand/explosie de tweede belangrijkste oorzaak van de 54 totale verliezen die in 2021 werden gemeld (8), na schipbreuk (12). In de afgelopen tien jaar was brand/explosie de derde belangrijkste oorzaak van verliezen in het algemeen, goed voor 120 van de 892 gemelde total losses, na vergaan (465) en wrak/stranding (164).

Roro- en autoschepen kunnen meer dan andere schepen blootgesteld zijn aan brand en stabiliteitsproblemen. Om het vervoer van auto's te vergemakkelijken zijn de interne ruimten niet in afzonderlijke secties verdeeld zoals bij andere vrachtschepen. Het ontbreken van interne schotten kan een negatief effect hebben op de brandveiligheid en een kleine brand in één voertuig of batterij kan zeer snel uit de hand lopen. De voertuigen zijn niet gemakkelijk toegankelijk zodra het laden is voltooid. De grote hoeveelheid lucht in de open laaddekken zorgt voor een onmiddellijke toevoer van zuurstof in geval van brand.