Clicky


Verdachte Willem M. over rijden: 'Ik heb er geen hekel aan, maar haat het uit de grond van mijn hart'

Verdachte Willem M. over rijden: 'Ik heb er geen hekel aan, maar haat het uit de grond van mijn hart'
05-09-2022 12:19 | Ongevallen | auteur Redactie | Saskia Belleman

ROTTERDAM - [laatste update: 15:25 uur] In Rotterdam dient vandaag en morgen de rechtszaak tegen de vrachtwagenchauffeur die op 7 juli 2021 motoragent Arno de Korte doodreed. 

Saskia Belleman, rechbankverslaggeefster voor De Telegraaf, is maandag aanwezig in de rechtszaal en doet verslag van de zaak. Saskia Belleman heeft Transport Online toestemming gegeven haar Tweets vanuit de rechtbank te gebruiken.

Hieronder een greep aan wat zich tot nu toe heeft afgespeeld tijdens de eerste zittingsdag.

Er is sprake van een omvangrijk dossier, het onderzoek is zeer uitgebreid geweest. Terwijl de voorzitter de gang van zaken vandaag uitlegt, valt er van het bleke gezicht van de 47-jarige Willem M. weinig af te lezen. De nabestaanden en hun advocaat Frank Hamer zitten pal achter de vrachtwagenchauffeur.

Willem M. wordt bijgestaan door advocaat Timmermans.

De voorzitter van de rechtbank benadrukt "dat alle conclusies nog open staan voor debat". Belangrijk om te benadrukken, omdat de meeste aanwezigen hun oordeel vermoedelijk al hebben geveld.

De dodelijke aanrijding vond plaats op de hoek van de Waalhavenweg en de Ophemertstraat. Motoragent Arno de Korte werd honderden meters meegesleurd. Willem M. ging er na de aanrijding vandoor.

"7 juli, meneer M., ging de wekker volgens mij vrij vroeg in Melissant", begint de voorzitter. Willem M. moest een container ophalen in Amsterdam. Die moest naar Rotterdam. Wat gebeurde er vervolgens? "Ik zou het niet weten", zegt Willem M. "Onderweg naar Amsterdam is er niks voorgevallen", zegt Willem M. "En tijdens het grootste deel van de route naar Rotterdam evenmin." Willem M. reed via de Waalhavenweg naar de Ophemertstraat, waar de container naartoe moest.

"En dan?", vraagt de voorzitter. "Het is 10 minuten voor het voorval." Willem M. zag Arno de Korte toen hij de uitvoegstrook op reed, zegt hij. De motoragent reed vlak voor hem. Wat hij dacht? Willem M.: "Dat ik het niet ging halen om te remmen."

Willem M. zag een motoragent staan toen hij via de Reeweg de groene stoplichten passeerde richting de Waalhavenweg, zegt hij. Op de uitvoegstrook reed de agent plots voor hem, maar Willem M. zegt dat hij niet heeft gezien dat De Korte hem inhaalde.

Willem M. zag dat hij de motoragent zag remmen. Het verkeerslicht verderop stond op rood. Willem M. wilde rechtsaf, maar zegt dat hij niet op tijd zou kunnen stoppen. "Ik koos ervoor om rechtdoor te rijden. Voor dat verkeer stond het licht op groen."

Hij kan zich herinneren dat hij een klap hoorde. "En daarna weet ik het niet meer." Hij raakt geëmotioneerd. Zegt dat hij de beelden voor zich zag van de eerdere aanrijding in 2020. "Toen kon ik ook niet op tijd remmen." In 2020 reed M. een 79-jarige vrouw aan die eveneens om het leven kwam.

Arno de Korte zou volgens getuigen al een tijd voor hem hebben gereden, maar Willem M. houdt vol: "Ik heb hem niet gezien." Volgens mensen uit zijn directe omgeving was Willem M. altijd erg gespitst op politie. ,"Hij zag ze al voordat anderen dat deden."

Uit beelden van het ongeval blijkt dat Willem M. kort voor de aanrijding nog steeds op de uitvoegstrook reed. Dat lijkt haaks te staan op zijn bewering dat hij uitweek naar de andere rijbaan.

Willem M. blijft erbij. "Als ik had geremd had ik hem ook geraakt. Ik dacht, als ik rechtdoor rijd kan ik hem misschien ontwijken en hoop ik dat ik hem niet raak."

Merkte hij iets aan zijn vrachtwagen? "Nee", zegt Willem M. Op beelden is te zien dat hij zijn vrachtwagen inspecteerde. "Ik heb geen schade gezien", zegt hij. Die was er wel. Hij stond bekend als iemand die erg zuinig was op zijn vrachtauto uit de jaren '60.

Hij kan het zich allemaal niet meer herinneren, zegt Willem M. Hij reed naar huis, belde drie keer met zijn broer en ook nog met andere mensen. De broer wilde niets zeggen over die gesprekken.

Pas onderweg terug naar Amsterdam kwam Willem M. weer bij zijn positieven, beaamt hij. In afgeluisterde gesprekken met zijn broer zegt hij in juli dat hij "in gebaren zou uitleggen wat er is gebeurd, uit vrees dat hij werd afgeluisterd."

Wat kon hij niet gewoon vertellen, vraagt de voorzitter? "Geen idee", zegt hij. Waarom gebarentaal nodig was? "Omdat ik de politie niet vertrouw", zegt Willem M.

Willem M. zegt dat hij zich pas weer dingen herinnert vanaf het moment dat hij werd aangehouden en in een politiebus zat. De reconstructie van wat er is gebeurd moet dus vooral op basis van onderzoek en getuigenverklaringen.

Eerdere ongevallen

Willem M. knikt op de vraag van de voorzitter of de ongelukken in 2015 en 2020 hem veel hebben gedaan. Na het dodelijk ongeluk in 2020 kreeg hij een paar maanden later zijn rijbewijs terug. Hij reed net weer 17 dagen toen hij Arno de Korte doodreed.

Hij kreeg zijn rijbewijs terug in november, maar ging pas weer op de vrachtwagen rijden in juli 2021. "Dat ging best wel goed, ik werkte niet veel. Soms twee, of drie dagen. Het was niet meteen volle bak aan de slag."

Als hij over die andere ongelukken spreekt raakt hij geëmotioneerd. Willem M. beschrijft zichzelf als een stille jongen die confrontaties uit de weg gaat. Maar uit gesprekken met de politie kwam een andere M. naar voren, die niet op zijn mond is gevallen. Willem M. was het totaal niet eens met de politie en liet dat volgens de voorzitter luid en duidelijk horen. Hij vond ook dat hij extreem vaak werd gecontroleerd door de politie.

Obsessie voor politie

Is er sprake van problemen tussen Willem M. en motoragenten? Nee, zegt hij. En ook dat hij dat niet relevant vindt.

"Die man pikte mijn remweg in voor mijn gevoel", zegt Willem M. over Arno de Korte. Het kwam niet in hem op om te claxonneren of lichtsignalen te geven zodat de agent zou versnellen. "Toen kwam de stress over dat vorige ongeluk in mij op."

Tegen de politie zei Willem M. dat het een ongeluk was. Hij vindt niet dat hij een kort lontje heeft. En ook zei hij tijdens een verhoor dat hij een zekere angst heeft voor de politie en voor andere controleurs op de weg.

Willem M. vindt zichzelf wel een goede chauffeur. "Ik heb 22 jaar geen problemen gehad."

De mensen uit zijn omgeving zeiden dat Willem M. "geobsedeerd is door de politie." En dat hij boos werd als hij politie zag. Ook zou hij agenten allerlei nare ziekten toewensen, en gezegd hebben: "Dat meen ik echt."

Willem M.: "Onzin." 

Ook over justitie heeft hij zo zijn opvattingen. Officieren zijn corrupt. "Stasi", oordeelde hij. "Ik neem er geen woord van terug. Justitie is een corrupte en criminele organisatie." De voorzitter vraagt: "Geldt dat voor ons allemaal?" Willem M.: "Voor 95%, ja."

Willem M. had geen drugs of drank gebruikt. Een getuige verklaarde dat hij dacht dat de motoragent de vrachtwagen wilde "meenemen". Maar Willem M. versnelde. De getuige: "Hij deed niet eens een poging om uit te wijken. Volgens mij deed hij het expres." Volgens de getuige versnelde Willem M. juist, hij hoorde hem opschakelen.

Een andere getuige zegt dat Arno de Korte de chauffeur een gebaar gaf om hem te volgen. "Hij keek de chauffeur echt aan." De motor reed op gepaste afstand, zei de getuige.

Wat vindt Willem M. van de verklaringen. "Niets. Ik vertel mijn verhaal. Als iemand iets anders vertelt, dan mag dat. Ik heb er niks over te zeggen. Misschien heeft hij zijn verklaring afgelegd na alle commotie in de media." Hij haalt zijn schouders op.

Tegen de politie zei hij direct na zijn aanhouding wel dat hij Arno de Korte een armbeweging zag maken, waaruit hij opmaakte dat hij de agent moest volgen. Willem M. gaf eerder in antwoord op vragen waarom hij gas gaf, dat hij dat deed om de motoragent te ontwijken. Maar nu weet hij het niet meer.

Meerdere getuigen verklaarden te denken dat Willem M. Arno de Korte met opzet aanreed. Een vrouw zei: "Ik weet nog dat ik riep: 'Nee, wat gebeurt er nu? Hij doet het expres'!"

Na een kort overleg met zijn advocaat vertelt M. dat de rijbaan links achter hem vrij was. Maar ook dat er achteropkomend verkeer was. De officier van justitie (OvJ) zegt dat er een vrachtwagen reed. Daarom remde hij niet, zegt Willem M.

Als er een motoragent vlak voor hem reed en een vrachtwagen links achter hem, waarom remde hij dan toch niet, vraagt de voorzitter? ,,Dat is toch bijna instinct?" Willem M.: "De politie in Breda stelde ook al zo'n domme vraag, ik geef geen antwoord."

De voorzitter geeft niet op. "Als u remt, dan wordt de afstand tot die motoragent toch groter?" Willem M. knikt vaag, vindt de vragen van de voorzitter en OvJ over wat hij dacht duidelijk allemaal onzin. "Daar had ik allemaal geen tijd voor", zegt hij. Na het gesprek met zijn advocaat blijkt Willem M. zich opeens wel een en ander te herinneren. Hoe dat kan? Nu barst hij los: "Dat is omdat dingen die ik heb gezegd steeds verkeerd werden uitgelegd."

Arno de Korte reed 18 kilometer per uur op het moment van de fatale klap. De vrachtwagen van Willem M. ging aanzienlijk sneller. De voorzitter schetst wat er te zien is op de beelden. Hoe Arno de Korte min of meer wordt gelanceerd en onder de vrachtwagen terechtkomt. Willem M. rijdt door en sleurt de agent mee. Daarna stapt hij even uit om de schade te controleren.

"Niks te zien", constateerde Willem M. na zijn inspectie. Terwijl volgens de voorzitter de schade aanzienlijk was. Willem M. bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed weg. Hij ging zijn container afleveren.

De voorzitter zegt dat Willem M. "toch een soort ervaringsdeskundige is in contacten met motoragenten." Meerdere mensen in zijn directe omgeving maakten zich wel zorgen over Willem M.'s gedrag en houding, zegt de voorzitter. Hij deed hele krasse uitspraken over politiemensen, officieren, rechters, en de zorg, constateert de voorzitter.

Willem M. is ervan overtuigd dat zijn woorden continue verdraaid worden. Hij verwijst naar het ongeluk waarbij een vrouw het leven liet in 2020. "Toen zeiden ze ook dat ik door rood was gereden."

Hij had nooit moeten gaan rijden, zegt Willem M. In 2020 ging hij op zoek naar ander werk. "Ik was te oud". Hij ontkent dat er druk op hem werd uitgeoefend om te blijven rijden voor het familiebedrijf.

Willem M. praat weer met trillende stem als hij zegt dat hij niet kan uitleggen wat de eerdere aanrijding met hem heeft gedaan. Hij schreef dat hij ervan walgde als hij weer reed. "Ik heb er geen hekel aan, maar haat het uit de grond van mijn hart."

Beelden van ongeval getoond in rechtszaal

De zaak werd rond 14:45 hervat. Er worden nu eerst beelden getoond van de fatale aanrijding. Dat wordt confronterend voor de nabestaanden, ook al zullen de akeligste beelden niet worden getoond, meldt Saskie Belleman.

Op beelden is te zien dat Arno de Korte en de vrachtwagen rijden. De agent haalt Willem M. in, gaat voor hem rijden en steekt zijn arm op. Zo te zien in een gevaar dat hij moet volgen. Vlak voordat de vrachtwagen hem raakt verdwijnen ze uit beeld. Nadat Arno de Korte is aangereden, zien we de vrachtwagen van Willem M. alsnog rechtdoor rijden. Het slachtoffer werd een eind meegesleurd. De volgende beelden laten zien hoe Willem M. keert en langs de plek van het ongeluk alsnog de afslag neemt.

De volgende beelden tonen Willem M. op zijn weg terug, na het lossen van zijn container. Hij rijdt voor de tweede keer langs de plek van het ongeluk. "Ik heb niks gezien", zegt hij.

Later meer....

Met dank aan Saskia Belleman voor haar live rechtbankverslag dat wij voor publicatie mochten gebruiken.