Clicky


PvdA-leider Kuiken: kabinet knalt voor de kerst

PvdA-leider Kuiken: kabinet knalt voor de kerst
06-09-2022 11:59 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - PvdA-leider Attje Kuiken denkt dat het kabinet-Rutte IV geen lang leven beschoren is. "Ik houd rekening met het feit dat het kabinet knalt voordat we kerst hebben", zei ze tijdens de opening van het nieuwe parlementaire jaar in perscentrum Nieuwspoort. Ze vindt dat Nederland in een "nationale burn-out" is beland. "Er kan niks meer. Lusteloos, moedeloos. Korte lontjes, wantrouwen. Daar moet je wat tegenover durven stellen." Volgens haar ontbeert het kabinet "creativiteit".

Kuiken besprak tijdens een bijeenkomst van de Stichting Machiavelli het komende politieke jaar. Er komen Statenverkiezingen aan, maar de PvdA-leider vreest dat Nederland ook weer voor de Tweede Kamer naar de stembus moet. Dat terwijl er volgens haar juist een doortastend kabinet zou moeten zitten dat op korte termijn structurele oplossingen kan aandragen, met name voor de koopkracht. Ze noemt het lastenverlichtingspakket waar het kabinet mee komt weliswaar "omvangrijk", maar ook "bot en broos", omdat het pas volgend jaar beschikbaar is en dus voor mensen die deze winter in de problemen raken te laat komt.

Ook Jan Paternotte was te gast bij de opening. Hij erkende dat het "een heel spannende winter wordt voor heel veel mensen". Volgens de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van D66 is daar nu weinig meer aan te doen, omdat de overheid wel in staat moet zijn om de plannen uit te voeren. Volgens het kabinet hebben ambtelijke organisaties gezegd dat ze dat niet zomaar voor elkaar krijgen.

'Vooruitschuiven'

Paternotte wilde bij de bijeenkomst vooral benadrukken dat dit kabinet wat hem betreft een einde moet maken aan het "vooruitschuiven" van politiek gevoelige keuzes. Daardoor is Nederland nu nog te afhankelijk van Russisch gas, werd er stikstofbeleid gevoerd waar de rechter een streep door heeft gezet en heeft de wereld nu een klimaatprobleem.

"Vraag volgens mij dit jaar is: helpen we mensen de winter door, dat is een hele belangrijke. Maar ook: gaan we nou nog door met problemen vooruitschuiven omdat het moeilijk is, omdat er altijd wel redenen zijn om toch maar weer uit te stellen en toch weer te pruttelen. Of pakken we aan en pakken we door en nemen we de verantwoordelijkheid ook als het moeilijk is, ook als er tegenstand is, ook als er weerstand is om het wel voor elkaar te krijgen." Dat geldt volgens Paternotte ook voor andere problemen, als asiel en kansenongelijkheid in het onderwijs. De aanpak zal volgens de D66'er "wel politieke moed vragen".