Clicky


Rabobank: groei in transportsector zal moeten komen uit efficiënter werken

Rabobank: groei in transportsector zal moeten komen uit efficiënter werken
08-09-2022 10:38 | Cijfers | auteur Redactie | Esther van der Wal

AMSTERDAM - Het sectorbeeld is uitdagend. Ondernemers moeten scherpe keuzes maken: de hogere kosten doorberekenen, interen op marges, of afschalen. Terwijl sommigen stoppen, gaan anderen versneld investeren in de energietransitie.

Vrijwel de gehele transportsector heeft last van personeelstekorten, waardoor de capaciteit de vraag nauwelijks kan bijbenen. Verdere capaciteitsgroei is vrijwel niet mogelijk, als groei wenselijk is dan zal deze moeten komen uit efficiënter werken, zegt de Rabobank donderdag in haar Sectorprognose. Wel kunnen de tarieven dankzij deze krapte omhoog: zelfs bedrijven die geen gebruik hebben gemaakt van een brandstofclausule kunnen de hogere brandstofkosten in veel gevallen toch doorberekenen.

De deelsector pakketvervoer kent minder gunstige vooruitzichten. Voor deze sector verwachten we een substantiële daling van de vraag doordat de consumentenbestedingen teruglopen vanwege de inflatie.

De laagwaterstanden en de verkoop van schepen aan het buitenland beperken de capaciteit van de binnenvaart. De afgelopen maanden zijn grote prijsstijgingen dan ook aan de orde van de dag.

Het personenvervoer over de weg heeft te kampen met hoge kosten: de terugbetaling van coronaschulden en de vereiste investeringen in verduurzaming. In vervoer door de lucht is groei te zien: consumenten boeken weer vliegreizen.