Clicky


ILT waarschuwt Rotterdam The Hague Airport om een dreigende geluidsoverschrijding te voorkomen

ILT waarschuwt Rotterdam The Hague Airport om een dreigende geluidsoverschrijding te voorkomen
12-09-2022 18:41 | Algemeen | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt de regionale luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om een dreigende overschrijding van een geluidsnorm te voorkomen. Lukt dat de luchthaven niet, dan zal de ILT hiertegen optreden. Omwonenden moeten immers beschermd worden tegen overmatige geluidhinder. De ILT heeft de directie van de luchthaven vandaag op de hoogte gebracht met een waarschuwingsbrief.

Alle luchthavens in Nederland, waaronder RTHA, moeten zich aan bepaalde regels houden. Onderdeel daarvan zijn de milieuregels en de normen voor de geluidsbelasting die gelden in de omgeving van het vliegveld. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Het gebruiksjaar van RTHA loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

De mogelijke overschrijding dit jaar is door de luchthaven zelf gemeld bij de ILT. De luchthaven heeft een aantal acties die de geluidbelasting beperken al uitgevoerd. Daarnaast heeft zij partijen (onder meer luchtvaartmaatschappijen) op de hoogte gebracht van de ontstane situatie en daarbij gevraagd om te kijken wat zij kunnen doen om de geluidsbelasting te beperken. Dit vindt de ILT nog te vrijblijvend.

RTHA moet aanvullende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de grenswaarden in de handhavingspunten aan het einde van het gebruiksjaar 2022 niet worden overschreden. Alle activiteiten van RTHA moeten namelijk plaatsvinden binnen de grenswaarden geluid die gelden. RTHA is een luchthaven waar verschillende soorten luchtverkeer landen en starten, waaronder luchtvaartuigen die worden ingezet voor reddingsacties en hulpverlening.

Als RTHA vanaf nu geen aanvullende sturingsmaatregelen treft, dan zal de geluidsnorm sowieso worden overschreden. In dat licht geeft de ILT de dringende waarschuwing af om dat te voorkomen. De ILT heeft in 2019 ook een maatregel aan RTHA opgelegd voor een overschrijding van hetzelfde handhavingspunt dat ligt bij Schiedam.