Clicky


Bijna 15 procent van historische schepen uit bruine vloot heeft geen geldige certificaten

Bijna 15 procent van historische schepen uit bruine vloot heeft geen geldige certificaten
15-09-2022 13:48 | Algemeen | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - Bijna 15 procent van de historische schepen van de bruine vloot hebben geen geldige certificaten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Op woensdag 31 augustus 2022 vond een dodelijk ongeval plaats op een historisch zeilschip uit Harlingen toen de giek brak. ILT verleent bijstand in het strafrechtelijke onderzoek van de politie. Aangezien bij een eerder ongeluk in 2016 een certificaat niet op orde was, heeft de inspectie gekozen om alvast een check uit te voeren bij alle schepen van dezelfde maatschappij voordat het onderzoek van de politie is afgerond.

Uit de check van de inspectie bleek dat de schepen niet allemaal beschikken over geldige certificaten. Deze schepen mogen dan ook niet varen. Vooralsnog heeft een schip een vaarverbod gekregen en de passagiers mochten niet naar de volgende bestemming.

Met sector om tafel

De inspectie heeft afgelopen week de certificaten van de gehele bruine vloot gecontroleerd. De eigenaren die niet beschikken over geldige certificaten hebben een bericht ontvangen dat zij niet mogen varen zonder geldig certificaat. Het gaat in totaal om 250 schepen waarvan 39 geen geldig certificaat hebben. De inspectie houdt toezicht dat er door deze schepen niet wordt gevaren. Als het nodig is, treedt de inspectie handhavend op met het opleggen van een vaarverbod. Ook zijn de resultaten voor de ILT aanleiding om deze maand met de keuringsinstanties, klassenbureaus en de brancheorganisatie om tafel te gaan zitten.

Certificaten

Schepen van de bruine vloot hebben verschillende certificaten nodig. Het hoofdcertificaat is vijf jaar geldig en wordt, als alles op orde is, afgegeven door de minister van Infrastructuur en Waterstaat gemandateerde keuringsinstanties en klassenbureaus. Het certificaat van tuigage, waar onder andere de mast, giek en touwen onder vallen, is 2,5 jaar geldig.

In 2017 heeft de OVV het onderzoeksrapport gepubliceerd over een ongeval op het zeilschip de Amicitia. In 2018 heeft de ILT bij keuringsinstanties onderzoek gedaan naar hun werkwijze voor uitvoering van veiligheidsinspecties bij de bruine vloot en naar aanwezige kennis en vaardigheden.

Conclusie: verbeteringen in de werkwijze is ingezet; keuringsinstanties zijn qua kennis, ervaring en werkhouding in staat om mast- en tuigagekeuringen op een goede manier uit te voeren.

In 2019 heeft de ILT een instructie gepubliceerd om te zorgen voor eenduidigheid bij het onderzoek voor, en de afgifte van binnenvaartcertificaten door de klassenbureaus en de keuringsinstanties. Bovendien is er samen met de brancheorganisatie een branchenorm opgesteld.