Clicky


BOVAG: 'Te weinig focus op ondernemers in Prinsjesdag-plannen'

BOVAG: 'Te weinig focus op ondernemers in Prinsjesdag-plannen'
20-09-2022 19:12 | Algemeen | auteur Redactie

AMSTERDAM - De aandacht van het kabinet bij het aanpakken van de energie- en inflatiecrisis is te eenzijdig gericht op de burger. De ondernemer, met name het MKB, komt er bekaaid vanaf. Gerichte maatregelen om de hoge energielasten voor MKB-ers te dempen en/of gerichte steun voor energie-intensieve sectoren zijn (nog) niet beschikbaar. Terwijl de verhoging van een aantal ondernemersbelastingen er stevig inhakt. Dat is de conclusie van BOVAG na een eerste snelle analyse van de Prinsjesdag-stukken.

Ondernemers worden geconfronteerd met een stevige verhoging in de vennootschapsbelasting. En ook DGA's gaan meer belasting betalen. Dat is allemaal geld van de ondernemer dat naar de schatkist gaat en dat hij niet in zijn personeel of in duurzame investeringen kan steken.

Een paar lichtpuntjes: de opslag Duurzame energie (ODE) wordt afgeschaft, er komt een lichte verhoging van de belastingvrije ruimte in de werkkostenregeling en het kabinet zegt het bedrijfsleven tegemoet te willen komen in de hoge energierekening. Maar hoe is nog niet duidelijk.

"In het coalitieakkoord werd het MKB nog een hart onder de riem gestoken: 'Het groei- en innovatief vermogen van MKB-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd'. Daar is echter weinig van terug te zien", stelt Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG. "De mogelijkheden om te innoveren en te investeren in verduurzaming worden momenteel ernstig belemmerd door de forse lastenverhoging enerzijds en de hoge energielasten anderzijds. En het blijkt dat het kabinet daar helaas erg weinig oog voor heeft. Dit korte-termijn-denken is schadelijk voor de BV Nederland, voor de MKB-ondernemer en voor de vergroeningsambities van de overheid. Wij blijven de komende dagen en weken bij het kabinet hameren op aanpak van de gestegen energielasten voor de ondernemers. Ook ondernemers moeten hierin tegemoetgekomen worden."

Pijnlijke maatregelen

Een pijnlijke maatregel voor het bedrijfsleven is dat ondernemers al vanaf een lager winstbedrag méér vennootschapsbelasting moeten gaan betalen vanaf 1 januari 2023. De grens van de eerste 'lage' schijf wordt teruggeschroefd naar 200.000 euro (was 395.000 euro) tegen een verhoogd tarief van 19 procent (was 15 procent). Bij een 'winst' tot 400.000 euro betekent dit voor een ondernemer een extra last van 21.000 euro per jaar. Daar komt bij dat in de inkomstenbelasting het tarief in box 3 van 31 procent naar 34 procent gaat en dat voor DGA’s de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, waardoor zij meer belasting moeten betalen.

Kleine verruiming WKR

De vraag vanuit ondernemers om hun medewerkers belastingvrij te kunnen helpen met hun hogere energierekening middels een tijdelijke verhoging van het belastingvrije percentage in de Werkkostenregeling (WKR), is zuinigjes beantwoord. De belastingvrije ruimte gaat van 1,7 naar 1,92 procent. Een kleine stap, waar BOVAG liever had gezien dat die vrije ruimte naar 3 procent van de loonsom was gegaan, zoals in corona-tijd. Veel ondernemers zijn bereid hun medewerkers te helpen met hun hoge energierekening. Zo is ook BOVAG gebleken. En dan is het zuur en zeer onnodig dat een belangrijk deel van dat ondernemersgeld naar de schatkist vloeit in plaats van naar de portemonnee van de medewerkers.

Arbeidskrapte

Ten aanzien van de problematiek van de arbeidsmarktkrapte voorzien de Prinsjesdag-plannen nog niet in oplossingen. Tegenover de verhoging van het minimumloon met 10 procent staan geen plannen om middels arbeidsduurverlenging of anderszins de krapte aan te pakken.

Energielasten

Er zijn signalen dat het kabinet op korte termijn het bedrijfsleven tegemoet wil komen door de huidige energielasten te dempen. Maar een concrete uitwerking ontbreekt nog.  Wat daarbij enigszins helpt is dat de opslag duurzame energie (ODE) versneld, al vanaf 2023 wordt afgeschaft. Daar pleit BOVAG al langere tijd voor. Bovendien wordt de voorgenomen verhoging van de energiebelasting op gas met een jaar uitgesteld.

Voorlopig is er nog geen steun voor een grote groep mkb-bedrijven met hoge energierekeningen, die nu wél hun lasten zien stijgen met het gepresenteerde Prinsjesdag-plan.

Het prijsplafond in combinatie met het gemiddelde verbruik van 1.200 m3 aardgas en 2.400 kWh elektriciteit biedt slechts een hele kleine groep BOVAG-leden soelaas. Het kabinet geeft aan iets te willen doen om energie-intensieve mkb'ers te helpen, maar worstelt nog met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een regeling. BOVAG heeft samen met andere MKB-branches wekelijks overleg met MKB Nederland en VNO-NCW om de vinger aan de pols te houden en concrete casussen en oplossingen aan te leveren.