Clicky


Zorg om dreigende overschrijding geluidsnorm vliegveld Rotterdam

Zorg om dreigende overschrijding geluidsnorm vliegveld Rotterdam
22-09-2022 14:00 | Zakelijk Nieuws | auteur ANP

ROTTERDAM - Een aantal partijen in de Rotterdamse raad maakt zich zorgen over een dreigende overschrijding van de milieu- en geluidsnormen door Rotterdam The Hague Airport. Ze hebben het stadsbestuur gevraagd wat de gemeente kan doen om hinder voor omwonenden binnen de perken te houden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die gaat over handhaving van de normen, waarschuwde vorige week dat de geluidsruimte voor het lopende jaar, dat loopt van 1 november tot 31 oktober, voor de luchthaven deze maand al opraakt, als er geen maatregelen worden genomen. De ILT dreigt ook met maatregelen als hieraan geen gehoor wordt gegeven.

Volgens de luchthaven is deze situatie ontstaan door enkele onvoorziene omstandigheden, zoals een onverwacht sterke groei van het aantal vluchten van de traumahelikopters en veel oostenwind, waardoor vliegtuigen in een andere richting stijgen en landen. De luchthaven zegt al maatregelen te hebben genomen, maar die zijn volgens de ILT "nog te vrijblijvend".

Traumaheli

Bij meting van de geluidsnormen wordt geen onderscheid gemaakt tussen maatschappelijk of burgerluchtverkeer. Wel is het zo dat een nachtvlucht van bijvoorbeeld een politie- of traumahelikopter tien keer zo zwaar meetelt dan diezelfde vlucht overdag. Gewogen naar dag en nacht is het aandeel van de traumaheli in de totale hoeveelheid geluidoverlast gestegen met 42 procent.

Volgens wethouder Vincent Karremans (handhaving) kan de gemeente op dit punt weinig doen en is de ILT verantwoordelijk voor de handhaving van de geluidsnormen. "De stad is niet bevoegd, maar wel betrokken", De wethouder zal zelf pas aan de bel trekken in Den Haag "als de luchthaven bewust de regels overtreedt".

In Rotterdam is grote verdeeldheid over de toekomst van het vliegveld. Een aantal partijen wil de luchthaven sluiten en op die plaats duizenden woningen bouwen en een park aanleggen. Andere partijen zien ook in de toekomst een al dan niet bescheiden rol weggelegd voor de luchthaven.