Clicky


Uitvoering horizontale accijnsrichtlijn vertraagd: Douane werkt aan een oplossing

Uitvoering horizontale accijnsrichtlijn vertraagd: Douane werkt aan een oplossing
23-09-2022 11:36 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - De Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020' gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. De vernieuwing en uitbreiding van het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukt niet voor de afgesproken einddatum 13 februari 2023.

De Nederlandse Douane zoekt naar een tussentijdse oplossing om de gevolgen voor andere lidstaten en bedrijven te beperken. Het Nederlandse deel van EMCS is naar verwachting vernieuwd en uitgebreid op 1 oktober 2023.

Excise Movement and Control System (EMCS)

Europese bedrijven registreren het vervoer van goederen waar accijns op rust. Dit zijn tabaksfabricaten, alcohol en alcoholhoudende dranken, en energieproducten zoals olie en gas. Daarbij wordt genoteerd in welk Europees land accijns is afgedragen en waar dat nog moet gebeuren. De lidstaten gebruiken daarvoor het geautomatiseerd systeem EMCS. Met de invoering van de nieuwe Horizontale accijnsrichtlijn 2020 wordt het gebruik van EMCS uitgebreid.

Aanpassing EMCS niet op tijd

Om te voldoen aan de uitvoering van de nieuwe Europese richtlijn moet ook het Nederlandse deel van EMCS uitgebreid worden. Het lukt echter niet dat vóór 13 februari 2023 gereed te hebben. Daarnaast moet het Nederlandse deel van EMCS eerst vernieuwd worden, voordat het kan worden uitgebreid. De vertraging wordt veroorzaakt door diverse ontwikkelingen. Ook is er sprake van onvoldoende beschikbare capaciteit om alle aanpassingen op tijd te verwerken.

Systemen van lidstaten en bedrijven die wél op tijd gereed zijn, kunnen vanaf 13 februari 2023 geen berichten meer uitwisselen met het Nederlandse deel van EMCS. Het gaat zowel om accijnsgoederen waarover accijns is betaald, als goederen waarover (nog) geen accijns is voldaan. De verwachting is dat uiterlijk 1 oktober 2023 de vernieuwing en uitbreiding van het Nederlandse deel van het EMCS gereed is.

Tussentijdse oplossing

Er wordt door de Douane hard gewerkt aan een tussentijdse oplossing om nadelige gevolgen zoals extra administratieve last voor de lidstaten en het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. Bij de concrete en praktische uitwerking van de meest passende en haalbare oplossing wordt het bedrijfsleven uiteraard betrokken. Hierbij staat de Nederlandse Douane in nauw contact met de Europese Commissie.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw bedrijvencontactpunt van de Douane.