Clicky


Meer mannen vermoord in 2021

Meer mannen vermoord in 2021
28-09-2022 09:03 | Misdaad | auteur Redactie

DEN HAAG - In 2021 kwamen in Nederland 126 mensen om het leven door moord of doodslag, 5 meer dan in 2020. Bij mannen is het aantal slachtoffers toegenomen van 77 in 2020 naar 88 in 2021. Bij vrouwen vielen er 38 slachtoffers, 6 minder dan in 2020. Het totaal aantal slachtoffers van moord en doodslag was de afgelopen vijf jaar stabiel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2021 waren er 126 slachtoffers van moord of doodslag, waarvan er 12 niet in Nederland woonden. Het aantal slachtoffers van moord of doodslag is sinds 2018 stabiel, op gemiddeld 123 slachtoffers per jaar. Van 2002 tot en met 2004 stierven jaarlijks gemiddeld 231 mensen in Nederland door moord of doodslag. 

Minder jonge vrouwen, meer oudere mannen vermoord

Vergeleken met 2020 is het aantal vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag tot 40 jaar afgenomen. Het aantal mannelijke slachtoffers ouder dan 40 is juist toegenomen; van 36 in 2020 naar 47 in 2021. In 2021 was 70 procent van de slachtoffers van moord en doodslag tussen 20 en 60 jaar oud. Bijna 4 op de 10 slachtoffers waren twintigers of dertigers.

Meer moorden in de grootste steden

Een derde van alle moorden in 2021 werd in de drie grootste steden gepleegd: 15 in Amsterdam, 15 in Rotterdam en 11 in Den Haag.

In de grootste steden, Rotterdam voorop, vallen ook relatief de meeste slachtoffers van moord en doodslag. In Rotterdam waren van 2017 tot en met 2021 1,92 op de 100 duizend inwoners van de stad slachtoffer van moord of doodslag. Dit is 2,6 keer hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,75 per 100 duizend inwoners. In Den Haag en Amsterdam waren dit 1,81 slachtoffers en 1,71 slachtoffers per 100 duizend inwoners.

Vrouwen vaak omgebracht door (ex-) partner

Van 2017 tot en met 2021 had de politie bij 96 procent van de vrouwen die slachtoffer waren van moord en doodslag een dader in beeld. Bij bijna 6 op de 10 vrouwen die in deze periode werden vermoord was de vermoedelijke dader hun partner of ex-partner. De slachtoffers werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, of door wurging of ander fysiek geweld omgebracht.

Bij 83 procent van de mannen die van 2017 tot en met 2021 zijn vermoord, was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in 30 procent van de gevallen een kennis of vriend van het slachtoffer, bij ruim 14 procent ging het om een afrekening in het criminele circuit. Drie kwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

Jonge slachtoffers hoofdzakelijk omgebracht door ouder

In de periode 2017-2021 zijn 31 kinderen jonger dan tien jaar het slachtoffer geworden van moord of doodslag, 16 jongens en 15 meisjes. Deze kinderen zijn bijna allemaal door hun vader of moeder om het leven gebracht (28). In dezelfde periode zijn 42 jongeren van 10 tot 20 jaar vermoord. Van hen is 14 procent door hun ouder om het leven gebracht en 38 procent is vermoord door een kennis of vriend.

Internationaal gezien weinig moorden in Nederland

In Europa behoort Nederland tot de top vijf landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Italië, Slovenië en Zwitserland hebben het laagste aantal moorden per 100 duizend inwoners. In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne, Moldavië en Litouwen is het relatieve aantal moorden het hoogst.