Clicky


Kuiken: pijnlijk dat Arib zich niet gesteund voelde door PvdA

Kuiken: pijnlijk dat Arib zich niet gesteund voelde door PvdA
02-10-2022 19:08 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - PvdA-leider Attje Kuiken vindt het "pijnlijk" dat Khadija Arib zich niet gesteund voelde door haar fractiegenoten. "In alle eerlijkheid was het de afgelopen dagen soms ook een worsteling hoe dat zo goed mogelijk vorm te geven, maar daar zijn we, gezien haar brief, onvoldoende in geslaagd. Dat trek ik me aan", schrijft ze in een brief aan de leden.

Kuiken herhaalt in de brief dat ze vindt dat de kwestie moet worden uitgezocht en hoe het kan dat Arib "als voormalig voorzitter van de Tweede Kamer nu publiekelijk in de vuurlinie belandt van aantijgingen die zij niet kent". Ze noemt de manier waarop het bestuur van de Kamer, het presidium, besloten heeft tot een onafhankelijk onderzoek niet zorgvuldig en uit haar ongenoegen over het feit dat het besluit om het onderzoek te openen gelekt is.

"Het is van groot belang voor Khadija, voor onze partij en voor het vertrouwen in de parlementaire democratie dat deze gang van zaken tot op de bodem wordt uitgezocht. Dat er daarnaast aangifte wordt gedaan naar het lekken. Dat in een onafhankelijk onderzoek alle feiten op tafel komen. De Kamervoorzitter zal namens het presidium verantwoording moeten afleggen."

Kanttekening

Arib zelf noemde als een van de redenen voor haar vertrek dat de PvdA-fractie een brief vanuit de Kamer waarin Kamervoorzitter Vera Bergkamp om uitleg wordt gevraagd, niet heeft ondertekend. Daar lijkt Kuiken een kanttekening bij te willen plaatsen. Haar fractie heeft "als eerste uitleg geëist van Kamervoorzitter Vera Bergkamp die de verantwoordelijkheid draagt voor ordentelijke en vertrouwelijke procedures", zo zegt zij.

In de brief gaat Kuiken niet in op de rol van PvdA'er Henk Nijboer. Hij is lid van het presidium en heeft ook ingestemd met het onderzoek naar de werkwijze van Khadija Arib.

De brief bevat ook een aantal loftuitingen aan het adres van het vertrekkende Kamerlid. Kuiken prijst haar "indrukwekkende staat van dienst" en haar "drive voor vrijheid en empathie". Ze spreekt ook positieve woorden voor Aribs rol als Kamervoorzitter, de "raad en daad" die ze bood aan haar fractiegenoten en haar werk als volksvertegenwoordiger. "Een parlementariër die krachtig stem gaf aan verdrukten in de samenleving, een stem die eigenlijk niet te missen is in ons parlement."