Clicky


ACM onderzoekt of energiebedrijven goed voorbereid zijn op winter

ACM onderzoekt of energiebedrijven goed voorbereid zijn op winter
03-10-2022 11:31 | Binnenland | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - [update 12:12 uur] De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet extra onderzoek om te controleren of energieleveranciers voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht om hun lopende contracten met consumenten na te komen. De ACM controleert ook of leveranciers voldoende geld hebben om de elektriciteit en gas die in de toekomst geleverd moeten worden te betalen. In maart 2022 heeft de ACM al aangekondigd dat leveranciers per 1 oktober moeten gaan voldoen aan extra eisen. Deze extra eisen zijn vastgelegd in een beleidsregel die vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd.

De ACM controleert of leveranciers goed voorbereid zijn op de winter en dus op een betrouwbare manier gas en elektriciteit kunnen blijven leveren aan consumenten. Als blijkt dat een energieleverancier niet aan de extra eisen voldoet, moet het bedrijf met een herstelplan komen waarin dit zo snel mogelijk opgelost wordt. Als een bedrijf niet meer kan zorgen voor betrouwbare levering van energie kan de ACM de vergunning intrekken. Bedrijven die willen starten als energieleverancier worden voortaan strenger getoetst voordat zij een vergunning krijgen van de ACM.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Met de extra controles en deze nieuwe eisen willen we er voor zorgen dat energieleveranciers financieel weerbaarder worden. De eisen dragen bij aan de stabiliteit op de energiemarkt. Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat energieleveranciers de afspraken die ze met consumenten hebben gemaakt kunnen nakomen. Energieleveranciers moeten er alles aan doen om het risico op financiële problemen zo veel mogelijk te verkleinen. De extra eisen en het aangescherpte toezicht bieden geen garantie tegen faillissementen, maar zullen de kans daarop wel kleiner maken.”

De ACM stelt strengere eisen aan het ondernemingsplan, de financiële positie en de inkoopstrategie van energieleveranciers. Energieleveranciers moeten ook laten zien dat ze voorbereid zijn op prijsschommelingen op de energiemarkt en op een plotselinge stijging van de vraag naar energie of op wanbetaling van klanten. Energieleveranciers moeten ook een risicomanager hebben.

Naast de extra eisen die de ACM nu op basis van de huidige wetgeving stelt heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangekondigd in de nieuwe Energiewet nog aanvullende eisen aan leveranciers te zullen stellen. Met die wetswijziging kan de ACM onder andere de integriteit van bestuurders toetsen op basis van de wet Bibob en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en moeten energieleveranciers ieder jaar een controle-verklaring van een accountant aan de ACM overleggen.

De ACM heeft de extra eisen voor energieleveranciers vastgelegd in een beleidsregel die is gepubliceerd in de Staatscourant. In mei 2022 heeft de ACM een bijeenkomst georganiseerd waar energieleveranciers, marktpartijen, belangenbehartigers, collega-toezichthouders en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met elkaar in gesprek gingen over het vergroten van de stabiliteit van energieleveranciers en het aanscherpen van het toezicht door de ACM. Energieleveranciers, consumentenorganisaties en andere betrokkenen hebben deze zomer ook nog de gelegenheid gehad te reageren op een ontwerp van deze beleidsregel.

De ACM heeft ook onderzoek laten doen onder consumenten om te zien hoe het gesteld is met het vertrouwen in de energiemarkt. Hieruit blijkt dat 76% van de consumenten het een goede zaak vindt dat de overheid extra eisen stelt aan leveranciers.