Clicky


Caroline Nagtegaal: Meer laadpunten langs de Europese snelwegen moet schoon rijden snel bereikbaar maken

Caroline Nagtegaal: Meer laadpunten langs de Europese snelwegen moet schoon rijden snel bereikbaar maken
04-10-2022 09:38 | Klimaat | auteur Redactie

BRUSSEL - Met de komst van de Green Deal en de Europese Klimaatwet heeft de Europese Unie zich ten doel gesteld om 55 procent van de CO2-uitstoot te reduceren. Met het ‘Fit-For-55’- pakket wordt hier invulling gegeven aan gegeven. Een van de maatregelen in het klimaatpakket is een rapport over de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR).

De infrastructuur van laadpalen en waterstofvulpunten is daarbij een van de grootste onderdelen. Als liberale transportspecialist is Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) medeonderhandelaar op dit dossier. Gisteravond stemde de transportcommissie in het Europees Parlement, met een ruime meerderheid, in met het voorstel.

Meer laad- en vulpunten

In het rapport staat dat het aantal laadpalen voor auto’s en vrachtwagens langs de Europese snelwegen aanzienlijk omhoog moet. In 2030 moeten openbare laadstations beschikbaar zijn op de TEN-T-corridors met een maximale afstand van 60 kilometer tussen elk laadstation. Gezien de toenemende zorgen om de capaciteit van het stroomnet, moeten de lidstaten daarnaast onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om het elektriciteitsnet te verbeteren. Ook het aantal waterstofvulpunten, met name voor trucks, moet omhoog. Het doel is om dat eind 2030 elke 150 km zo’n vulpunt te vinden is. Tot slot blijft, zeker in deze roerige tijden, LNG een belangrijke rol spelen in de transitiefase naar zero-emissie brandstoffen.

Elektrisch laden aanjagen

Onder het motto ‘geen woorden maar laden’ zette Caroline Nagtegaal de afgelopen maanden in op het verbeteren van de Europese laadinfrastructuur om elektrisch laden aan te jagen. Als medeonderhandelaar wil zij de ambitie voor de uitrol van laadinfra verhogen, met een focus op snelladers waar nodig en mogelijk, en een realistisch beleid voor afgelegen gebieden in Europa. Daarnaast heeft ze aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van smart charging en het toegankelijk en transparant betalen aan de paal met bankpas, creditcard of laadpasje.

Ook heeft ze een nationale coördinator alternatieve brandstoffeninfrastructuur voorgesteld, die toeziet op de juiste implementatie en coördinatie tussen nationale, regionale en lokale overheden, alsook internationale partijen als de verantwoordelijke TEN-T netwerk coördinator en de Europese Commissie. Tot slot zette ze in op veilige laadplekken met een noodknop bij de paal die direct in contact staat met de lokale hulpdiensten.

Duurzame scheepvaart en luchtvaart

Naast voorstellen voor het wegverkeer, bevat het rapport bevat ook doelstellingen voor de scheepvaart en luchtvaart. Zo moeten zeehavens in 2030 in staat zijn om aan 90 procent van de vraag naar walstroom van grotere containerschepen en passagiersschepen te voldoen. Binnenhavens moeten in 2030 ten minste 1 walstroompunt hebben. Ook Europese luchthavens kunnen verduurzamen door stilstaande vliegtuigen aan de gate en op platforms hun met kerosine aangedreven motoren uit te laten zetten en gebruik te laten maken van elektrische Ground Power Units in plaats van de dieselvariant.

Als medeonderhandelaar is VVD Europarlementariër Caroline Nagtegaal, verheugd met het positieve resultaat van de stemming. Nagtegaal: "Deze wetgeving stimuleert schoon rijden, varen en vliegen in Europa. Ik heb ingezet op het toegankelijker maken van schoon vervoer waarbij er wat mij betreft een einde komt aan de kip-en-ei-discussie. Want als schepen en vliegtuigen hun motoren aan de kade of aan de gate vaker kunnen uitzetten en er meer (snel)laadpunten langs de Europese snelwegen zijn, dan kan schoon vervoer echt gaan vliegen! Met betrekking tot laadpalen bijvoorbeeld staat nu bijna eenderde van het Europese aanbod in Nederland, dat aantal moet ook in de rest van de EU omhoog. Laden moet wat mij betreft snel en overal kunnen en zonder gedoe, net als transparant en gemakkelijk betalen aan de laadpaal. Zo wordt laden toegankelijker voor de automobilist en transportbedrijven."