Clicky


Vanaf 13 februari 2023 vergunningplicht voor veraccijnsd vervoer

Vanaf 13 februari 2023 vergunningplicht voor veraccijnsd vervoer
13-10-2022 12:13 | Transport | auteur Redactie

DEN HAAG - Verzendt of ontvangt u bedrijfsmatig accijnsgoederen? Dan hebt u vanaf 13 februari 2023 een vergunning nodig. Dit geldt voor het verzenden naar een EU-lidstaat én voor het ontvangen uit een EU-lidstaat.

Ook moet u deze zendingen vanaf die datum aan- of afmelden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System). Dit komt door nieuwe EU-wetgeving.

Onder de term veraccijnsd vervoer verstaan de douane zendingen accijnsgoederen waar óf in Nederland óf in een andere lidstaat van de EU al accijns over is betaald. Vanaf 13 februari 2023 moeten verzenders en ontvangers voor die veraccijnsde zendingen een vergunning hebben. Dat hoeft nu alleen voor zendingen waar in geen van de lidstaten nog accijns over is betaald.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Veraccijnsde goederen verzenden

Met een 'Vergunning gecertificeerde afzender' mag u accijnsgoederen, waarover in Nederland de accijns is betaald, verzenden naar een afnemer in een andere lidstaat van de EU. Deze afnemer moet dan wel een vergunning ‘gecertificeerde geadresseerde' hebben.

Veraccijnsde goederen ontvangen

Met een 'Vergunning gecertificeerde geadresseerde' mag u accijnsgoederen ontvangen waarover in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) de accijns is betaald. De leverancier moet dan wel een vergunning ‘gecertificeerde afzender’ hebben.