Clicky


Energiecrisis raakt export bloemen en planten

Energiecrisis raakt export bloemen en planten
14-10-2022 12:39 | Exportcijfers | auteur ANP

ZOETERMEER - De energiecrisis raakt de export van bloemen en planten. Volgens de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) is er vooral de laatste maanden sprake van krimp, meldt de brancheorganisatie op basis van statistieken van Floridata. De daling komt onder andere doordat kwekers vanwege de hoge prijzen noodgedwongen hun kas deels of geheel leeg laten.

De maand september was goed voor 527 miljoen euro aan exportwaarde. Dat is 7 procent minder in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De exportwaarde van bloemen daalde met 5 procent. Bij planten was sprake van een min van 9 procent. Volgens Matthijs Mesken, directeur van de VGB, gaat de energiecrisis er in de sierteeltsector "enorm inhakken". Veel kwekers hebben volgens hem problemen met de energievoorziening. "Zij krijgen hun gascontracten niet meer rond en moeten soms noodgedwongen stoppen met hun teelt of met het verwarmen van delen van hun kas. Dat gaat ten koste van de beschikbaarheid van producten."

Mesken legt uit dat de hele keten daar last van zal gaan krijgen. Dus naast kwekers gaat het dan in eerste instantie om exporteurs en uiteindelijk ook de tuincentra. Volgens hem zou de sierteeltsector hulp moeten krijgen van de overheid. Hij voorziet een "spannende winter".

Tot en met het derde kwartaal daalde de exportwaarde van bloemen en planten met 2 procent tot 5,6 miljard euro. Bij de belangrijke exportlanden Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is de krimp dit jaar relatief bescheiden met minnen van respectievelijk 1,4 en 0,9 procent. Naar Frankrijk daalde de exportwaarde van bloemen en planten in de eerste drie kwartalen van het jaar met bijna 8 procent. Naar Polen en Italië werd wel iets meer verscheept.