Clicky


'Hoge Raad veegt alle bezwaren Van den Bosch Transporten van tafel in Hongarenzaak', transportbedrijf denkt daar zelf anders over

'Hoge Raad veegt alle bezwaren Van den Bosch Transporten van tafel in Hongarenzaak', transportbedrijf denkt daar zelf anders over
14-10-2022 17:33 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

UTRECHT/ERP - Van den Bosch Transporten uit Erp is in de ‘Hongarenzaak’ door de Hoge Raad wederom op alle punten in het ongelijk gesteld en in de kosten veroordeeld. De Hoge Raad heeft het standpunt van FNV bevestigd dat de detacheringsrichtlijn van toepassing is op het internationale wegvervoer en als een buitenlandse vervoerder binnen Nederland goederen vervoert. Die richtlijn zorgt er onder meer voor dat buitenlandse werknemers hetzelfde loon moeten krijgen als lokale werknemers. Van den Bosch heeft tot het Europese Hof betoogd dat de cao, die ze zelf afsloot, en de detacheringsrichtlijn niet van toepassing zouden zijn.

Van den Bosch Transporten heeft jaren geleden veel Nederlandse chauffeurs ontslagen en ingeruild voor goedkopere Hongaarse chauffeurs. Het bedrijf was van mening dat de detacheringregels niet van toepassing waren op chauffeurs die in dienst zijn van Van den Bosch Hongarije. Toen tien Hongaren dertien jaar geleden aanspraak maakten op Nederlands loon, omdat ze hetzelfde werk deden als hun voormalige Nederlandse collega’s, werden die zonder pardon ontslagen. Inmiddels werkt het bedrijf veelal met chauffeurs afkomstig uit landen buiten Europa, omdat die voor het bedrijf nog goedkoper zijn.

Tijdrekken en imago van de sector

FNV is blij met de uitspraak van vandaag. Edwin Atema, projectleider Internationaal Vervoer bij FNV: "In plaats van eerlijk omgaan met haar chauffeurs en het vak van chauffeurs op waarde schatten, rekte het bedrijf alleen maar tijd met ellenlange procedures. De betrokken chauffeurs hebben nog altijd niet het loon gekregen waar ze recht op hebben. Met trajecten als dit laat Van den Bosch zien dat er nog steeds rotte appels zijn in een sector die staat te springen om werknemers. Dat is niet alleen slecht voor chauffeurs maar ook slecht voor het hele imago van de transportsector."

Van den Bosch voelt zich gesteund door de uitspraak

Van den Bosch Transporten denkt zelf echter heel anders over de uitspraak blijkt uit een vandaag verzonden persbericht van het transportbedrijf. Sterker nog het bedrijf zegt 'zich gesteund te voelen door de uitspraak'.

Van den Bosch: "Vandaag heeft de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 2 mei 2017 vernietigd. De Hoge Raad verwijst de procedure naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing. Vakbond FNV heeft steeds het standpunt ingenomen dat de buitenlandse internationale chauffeurs aanspraak hebben op Nederlands loon omdat zij op of vanuit Nederlands grondgebied hebben gewerkt. De uitspraak van vandaag leert dat het standpunt van FNV onjuist is gebleken. Dat de chauffeurs hun instructies vanuit Nederland zouden hebben ontvangen en/of hun ritten begonnen of beëindigden op het hoofdkantoor in Erp, is volgens de Hoge Raad namelijk onvoldoende om te concluderen dat er sprake is van een nauwe band. Daarmee volgt de Hoge Raad de eerdere beslissing van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg."

CEO Rico Daandels van Van den Bosch voelt zich gesteund door de uitspraak van de Hoge Raad en de eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie. “We zijn verheugd dat er een volgende stap is gezet naar meer duidelijkheid in deze langslepende en complexe procedure. De uitspraak van de Hoge Raad voelt als een bevestiging dat we altijd juist gehandeld hebben. Bovendien schept de uitspraak meer duidelijkheid voor de sector, waarmee Nederland nog steeds een gunstig vestigingsland blijft voor internationale logistieke dienstverleners.”