Clicky


'Aanzienlijk meer laadinfra nodig langs Europese snelwegen'

'Aanzienlijk meer laadinfra nodig langs Europese snelwegen'
19-10-2022 14:13 | Politiek | auteur Redactie

BRUSSEL - Vandaag stemde het Europees Parlement in met een voorstel waarin staat dat het aantal laadpalen voor auto’s en vrachtwagens langs de Europese snelwegen aanzienlijk omhoog moet. Het voorstel maakt deel uit van het ‘Fit-For-55’- pakket en bevat maatregelen voor de uitrol van Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR) voor zowel wegvervoer als scheep- en luchtvaart.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de Green Deal en de Europese Klimaatwet waarin de Europese Unie zich ten doel heeft gesteld om 55 procent van de CO2-uitstoot te reduceren. Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD), liberale transportspecialist en medeonderhandelaar op dit dossier, is verheugd met het positieve resultaat van de stemming.

Meer laad- en vulpunten

In 2030 moeten langs alle Europese snelwegen openbare laadstations beschikbaar zijn met een maximale afstand van 60 kilometer tussen elk laadstation. Daarnaast moeten de lidstaten onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om het elektriciteitsnet te verbeteren. Ook het aantal waterstofvulpunten, met name voor trucks, moet omhoog. Volgens het Parlement moet er eind 2027 elke 100 km zo’n vulpunt te vinden zijn voor gasvormige waterstof. Voor vloeibare waterstof wordt een afstand van 400 km voorgesteld. Tot slot blijft, zeker in deze roerige tijden, LNG een belangrijke rol spelen in de transitiefase naar zero-emissie brandstoffen.

Elektrisch laden aanjagen

Onder het motto ‘geen woorden maar laden’ zette Caroline Nagtegaal de afgelopen maanden in op het verbeteren van de Europese laadinfrastructuur om elektrisch laden aan te jagen, zowel voor personenauto’s als trucks. Als medeonderhandelaar namens de Europese liberalen wil zij de ambitie voor de uitrol van laadinfra verhogen, met een focus op snelladers waar nodig en mogelijk, en een realistisch beleid voor afgelegen gebieden in Europa. Daarnaast heeft ze aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van smart charging en het toegankelijk en transparant betalen aan de paal met bankpas, creditcard of laadpasje. Tot slot heeft ze ingezet op veilige laadplekken met een noodknop bij de paal die direct in contact staat met de lokale hulpdiensten.

Duurzame scheepvaart en luchtvaart

Naast voorstellen voor het wegverkeer, bevat het rapport bevat ook doelstellingen voor de scheepvaart en luchtvaart. Zo moeten de grotere Europese havens vanaf 2030 een stroomvoorziening voor schepen aan de kade hebben. Ook luchthavens moeten verduurzamen, bijvoorbeeld door het aanbieden van walstroom en ‘pre conditioned air’ systemen voor vliegtuigen aan de gate en op platforms, zodat de motoren kunnen worden uitgezet en daarmee de uitstoot en geluidsoverlast van gestationeerde vliegtuigen wordt teruggedrongen.

Medeonderhandelaar VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal: "We moeten nu doen wat nodig is voor een toekomstbestendige transportsector. Door in te zetten op schone brandstoffen en bijbehorende infrastructuur, stimuleert deze wetgeving schoon rijden, varen en vliegen in Europa. Want als (lucht)havens met walstroom voor schepen en vliegtuigen en meer laadpunten langs de Europese snelwegen, kan schoon transport echt gaan vliegen!"