Clicky


Hoe een TMS helpt bij het maken van duurzamere keuzes binnen het transportproces

Hoe een TMS helpt bij het maken van duurzamere keuzes binnen het transportproces

Duurzaamheid klimt snel op in de prioriteitenlijstjes van transportbedrijven. Toch is er nog wel een groot verschil tussen zeggen en doen. Veel verladers geven aan dat ze het aspect duurzaamheid belangrijk vinden, maar rekenen logistiek dienstverleners er nog niet of nauwelijks op af. Daarnaast is er nog weinig vraag naar het ontvangen van CO2- data. Dat het verschil tussen zeggen en doen zal afnemen, staat vast. Onder druk van consumenten en overheden zal er meer actie komen om te voldoen aan een duurzamere logistiek. Een TMS is in dat geval de aangewezen applicatie als basis voor het meten en verwerken van uitstootgegevens én daar vervolgens iets mee doen in de vorm van oplossingen of diensten.

CO2-data opvragen

Wie succesvol wil zijn met het onderwerp sustainability, doet er goed aan eenvoudig data te kunnen uitwisselen met ketenpartners. Bij het selecteren van een logistiek dienstverlener kun je als verlader of logistiek dienstverlener CO2- data over ritten opvragen. Daarnaast kun je als verlader aangeven dat je bereid bent om een hoger tarief te betalen als een vervoerder een zending duurzaam kan transporteren, en vice versa.

Vervoerders die rijden met een elektrische truck kunnen binnen een selectie een hogere ranking krijgen. Het uitwisselen van data met ketenpartners kan ook leiden tot betere voorspellingen over de uitstoot van een bepaalde rit of het totaal aan ritten dat met een vervoerder is overeengekomen. Gebeurt het uitwisselen van deze data digitaal, dan helpt dat bij het reduceren van papieren documenten. De aandacht voor dit soort selecties neemt absoluut toe.

Inzicht in verbruiksdata

Een van de belangrijkste aspecten voor verladers is dat ze weten wat de onderneming aan CO2-uitstoot produceert. Die voorspelbaarheid schiet nu nog vaak tekort. Verladers doen een belofte aan bedrijven en consumenten en zullen die moeten nakomen. Logistiek dienstverleners worden op hun beurt afgerekend op prestaties en zullen inzicht moeten geven. Integraties met andere partijen in de supply chain kan het inzicht in verbruiksdata vergroten. Aanvullend kan consolidatie van vracht resulteren in het gebruik van minder trucks en/of minder ritten.

Als verlader kun je, met een modern TMS op de achtergrond, bij een vervoerder doorvragen en op zoek gaan naar welke elementen zijn meegenomen om tot een bepaalde duurzaamheidsberekening te komen. Meer inzicht op basis van accurate data leidt vervolgens ook tot betere gesprekken. De ruis tussen verladers enerzijds en logistiek dienstverleners anderzijds, zal afnemen en verwachtingen zijn beter na te komen.

Uiteindelijk start heel veel bij het onderwerp sustainability met het digitaliseren van informatie, het verzamelen van data én op basis daarvan effectieve beslissingen nemen. Digitaliseren opent de deur naar meer inzicht én kansen om te verduurzamen. Is het niet door elektrisch te rijden, dan wel door slimme consolidatie. De rapportages waarin een TMS kan voorzien vormen de basis voor toekomstige duurzaamheidsinitiatieven.

Wil je meer lezen over hoe een TMS je kan helpen om meer grip te krijgen op je supply chain? Download het whitepaper ‘De 4 focuspunten om maximaal te profiteren van een TMS’.

Deze blog werd geschreven Door Eric Geerts, Director Product Management TMS, carrier connectivity and ports bij Descartes


Dit was een gesponsord artikel. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden om een gesponsord artikel te plaatsen? Neemt u vrijblijvend contact op!