Clicky


Bonden zien versobering NS als noodzakelijk maar tijdelijk

Bonden zien versobering NS als noodzakelijk maar tijdelijk
31-10-2022 14:49 | Arbeidsvoorwaarden | auteur ANP

DEN HAAG (ANP) - De vakbonden voor spoorwegpersoneel zien de maandag aangekondigde verdere versobering van de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen als een noodzakelijk kwaad. De onderhandelaars van vakbonden FNV, CNV en VVMC hebben begrip voor de ingreep, maar herhalen daarbij meteen hun standpunt dat op langere termijn maatregelen nodig zijn die zorgen voor uitbreiding van de dienstregeling in plaats van inkrimping.

FNV-spoor maakt zich wel zorgen over de gevolgen van het afschalen. "Minder treinen betekent meer passagiers op andere treinen die niet voldoende capaciteit hebben. We moeten dus oppassen dat de sociale veiligheid van passagiers en personeel niet in gevaar komen", aldus onderhandelaar Henri Janssen. De bond ging vorige week onder voorwaarden akkoord met het noodplan om volgend jaar ingehuurde beveiligers in te zetten als 'tweede mens' op de trein in plaats van een tweede conducteur, die vanwege het personeelstekort niet voorhanden is.

Janssen riep de politiek in Den Haag op om voor de lange termijn het rendementsdenken, "een puur politieke beslissing", terzijde te schuiven. "De signalen zijn echter niet gunstig", verzucht Janssen. "Uit de plannen blijkt eerder dat de vervoerders nog bedrijfsmatiger moeten gaan weken. Dat zal betekenen dat minder treinen gaan rijden en onrendabele lijnen mogelijk worden opgeheven. "Onaanvaardbaar" wat hem betreft. "Het gaat om een nutsvoorziening."

Het CNV ziet de versobering van de dienstregeling als een aanvaardbare oplossing voor de korte termijn. "Maar voor daarna zijn maatregelen nodig", zegt een woordvoerder. "Wij zitten middenin een ledenraadpleging met de vraag aan het spoorpersoneel welke suggesties zij hebben om uit de impasse te komen". De bond wil nog niets zeggen over de tot nu toe aangedragen ideeën voor oplossingen.

De Vereniging van Machinisten en Conducteurs (VVMC) zegt een uitnodiging van de NS te hebben aanvaard om te overleggen hoe het verder moet. "We zijn bereid mee te praten over oplossingen voor het capaciteitstekort bij de hoofdconducteurs. Door de treindienst af te schalen komt er wel lucht, maar onvoldoende. Onze leden hebben aangegeven dat er sinds het recente cao-akkoord nog helemaal niets te merken is van het terugdringen van de werkdruk", schrijft de bond.