Clicky


Export naar Taiwan sinds 2010 verviervoudigd

Export naar Taiwan sinds 2010 verviervoudigd
01-11-2022 10:18 | Cijfers | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - Tussen 2010 en 2021 is de waarde van de Nederlandse goederenexport naar Taiwan verviervoudigd. In dezelfde periode is de export naar Oost-Azië als geheel 2,5 keer groter geworden in geldwaarde. Taiwan is sinds 2021 de tweede exportbestemming voor Nederland in Oost-Azië. In 2010 was het nog de vierde bestemming. Dat meldt het CBS.

De volgende landen en gebieden worden tot Oost-Azië gerekend: China, Japan, Zuid-Korea, Noord-Korea, Mongolië, Taiwan, Macau en Hongkong. In de statistiek wordt de goederenhandel met deze landen en gebieden apart bijgehouden.

China is de grootste Oost-Aziatische exportbestemming voor Nederland. In 2021 bedroeg de Nederlandse export naar China 14,1 miljard euro. Taiwan (9,7 miljard euro) en Zuid-Korea (8,6 miljard euro) staan op twee en drie. De export naar China, Taiwan en Zuid-Korea is sinds 2010 veel harder gegroeid dan naar de nummers vier en vijf: Japan en Hongkong. Daarbij speelt een sterke groei van de export van gespecialiseerde machines, met name chipmachines, naar China, Taiwan en Zuid-Korea een grote rol. De export naar Macau, Noord-Korea en Mongolië is zeer gering.

Tussen 2015 en 2020 zijn de Nederlandse verdiensten aan de goederenexport naar Taiwan bijna verdrievoudigd, van 1,1 miljard tot 3,2 miljard euro. Uitgaande van dezelfde exportverdiensten per euro goederenexport als in 2020, zijn de verdiensten aan de export naar Taiwan in 2021 toegenomen tot circa 4,8 miljard euro.

Taiwan belangrijkste afnemer van gespecialiseerde machines

Nederlandse bedrijven voeren vooral gespecialiseerde machines (met name chipmachines) uit naar Taiwan en Zuid-Korea. Drie kwart van het exportpakket met bestemming Taiwan bestond in 2021 uit gespecialiseerde machines. Bijna een kwart van de totale exportwaarde aan gespecialiseerde machines ging in 2021 naar Taiwan, daarmee was Taiwan de grootste afnemer van dit type goederen. In 2010 ging nog 12 procent van alle gespecialiseerde machines naar Taiwan. Met 64 procent zijn gespecialiseerde machines ook in de export naar Zuid-Korea dominant. Zuid-Korea was in 2021 Nederlands tweede afnemer van gespecialiseerde machines.

2,5 keer zoveel import uit Taiwan sinds 2010

Ten opzichte van 2010 is de goederenimport uit Oost-Azië in 2021 met twee derde toegenomen, terwijl de goederenimport uit Taiwan, zoals computeronderdelen en e-bikes, meer dan verdubbelde. In 2021 importeerde Nederland voor 6 miljard euro aan goederen uit Taiwan. Daarmee is Taiwan na China en Japan de derde belangrijkste goederenleverancier in Oost-Azië. De importwaarde uit China bedraagt 54 miljard euro. De Nederlandse import van goederen uit Macau, Mongolië en Noord-Korea is miniem.