Clicky


FNV en CNV: Plantion sluit echte vakbonden buiten

FNV en CNV: Plantion sluit echte vakbonden buiten
11-11-2022 10:10 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

UTRECHT/EDE - "Pure minachting voor je werknemers. En de weg van de minste weerstand." Zo noemen FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen het afsluiten van een tweejarige cao eind oktober door Plantion met Alternatief voor Vakbond (AVV).

Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen: "Plantion weigert te onderhandelen over salarissen en andere belangrijke arbeidsvoorwaarden voor zijn mensen met FNV en CNV, de twee onafhankelijke vakbonden. In plaats daarvan gaat het bedrijf om tafel met een vereniging die afhankelijk is van werkgeversbijdragen; een schootbond, zoals wij dat noemen. Dan neem je ons maar ook je eigen mensen in de maling. Zo komen de rechten van de werknemers in de sierteelt steeds meer onder druk te staan."

De werkwijze van Plantion past in een trend. Nederland is in juni dit jaar door de ILO (International Labour Organisation) veroordeeld voor de omgang met niet-onafhankelijke bonden. Steeds vaker maken bedrijven afspraken voor hun werknemers met deze zogeheten schootbonden en de Nederlandse overheid grijpt niet in. Dat kan zo niet langer, vinden FNV en CNV.

De bloemenveiling uit Ede heeft met AVV een cao voor twee jaar afgesloten (vanaf 1 januari). Het bedrijf weert FNV en CNV al tijden van de overlegtafel. Plantion zegt dat de bonden niet representatief zijn en wil dat zij ieder eerst een accountantsverklaring laten zien waarin staat hoeveel werknemers lid zijn.

Brandenburg: "Dat gaan we natuurlijk nooit doen. Wij houden ons aan de privacyregels en geven dit soort informatie over onze leden niet aan derden. Bovendien, lidmaatschapscijfers alleen zeggen lang niet alles over hoe representatief een vakbond is. Bij een cao-overleg horen sterke, onafhankelijke bonden te zitten, die de belangen van de werknemers behartigen en beschermen en genoeg middelen hebben om desnoods actie te voeren. Wij zijn minder afhankelijk van werkgevers, AVV is dat zeker niet."

Teleurstellend vindt Brandenburg het verder dat Vereniging Bloemenveilingen Nederland (VBN), waar Plantion bij aangesloten is, en aandeelhouder Royal FloraHolland niet ingrijpen.

De twee vakbonden wachten nu met smart op een uitspraak van het Nationaal Contactpunt (NCP), waar zij begin dit jaar een klacht hebben ingediend tegen de bloemenveiling voor het schenden van de internationale regels voor multinationals. Het NCP bewaakt naleving van deze richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).