Clicky


Man bestraft voor onder andere vernielen ruit politieauto rondom huis stikstofminister

Man bestraft voor onder andere vernielen ruit politieauto rondom huis stikstofminister
11-11-2022 14:23 | Misdaad | auteur Redactie

ZUTPHEN - De politierechter veroordeelt een 39-jarige man uit Lochem voor het plegen van openlijk geweld tegen een politieauto. Verder maakte de man zich schuldig aan het zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen politieagenten. De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Daarnaast moet hij een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

De man sloot zich op 28 juni 2022 aan bij een grote groep die met tractoren naar de woning van de stikstofminister Van der Wal in Hierden wilden gaan. De groep liet zich daarbij niet tegenhouden door afzetlint of geparkeerde politieauto's. De groep probeerde een politieauto te verplaatsen door deze heen en weer te schudden. De man uit Lochem trapte een ruit van die auto in. Met een hakselaar spoten ze hooi over de weg, auto's en politieambtenaren. Door de politie werd de sfeer als grimmig omschreven. Uiteindelijk werd de linie daadwerkelijk door tractoren gepasseerd waarna ze bij de woning van de minister hooi/stro en mest afstortten. 

Volgens de politierechter is de man verantwoordelijk voor wat de groep daar heeft gedaan. Met het heen en weer schudden van de politieauto en het intrappen van de ruit van die auto had de man een aandeel in het openlijk geweld.

De politierechter oordeelt dat het hier niet gaat om een zaak van 'regulier openlijk geweld in een willekeurige plaats in Nederland'. De man pleegde geweld tegen een politieauto en verzette zich tegen de politie met het doel om in een groep een politicus thuis op te zoeken om hun ongenoegen over het stikstofbeleid kenbaar te maken. 

De politierechter stelt voorop dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging fundamentele rechten zijn die essentieel zijn in een democratische samenleving. Door zijn handelen overschrijdt de man de wettelijke grenzen echter fors. In feite heeft hij immers door geweld of bedreiging daarmee geprobeerd de besluitvorming van de overheid te beïnvloeden. De politierechter vindt het gedrag van verdachte onacceptabel. De politie is er per slot van rekening om de orde te handhaven voor alles en iedereen. Het is niet aan een groep burgers om te bepalen dat het anders moet en druk uit te oefenen ten opzichte van enkele agenten. Volgens de politierechter is een huisbezoek aan de minister intimiderend, juist omdat de thuissituatie een plek is waar je niet in functie bent en waar je met je gezin veilig moet kunnen zijn. 

De politierechter rekent de man zijn handelen zwaar aan en constateert dat hij met het  intrappen van de ruit van de politieauto verder is gegaan dan de andere personen die geweld pleegden tegen de auto. Daarbij past volgens de politierechter alleen een voorwaardelijke celstraf en een forse taakstraf.