Clicky


Werkloosheid in oktober gedaald

Werkloosheid in oktober gedaald
17-11-2022 10:13 | Financieel | auteur Redactie

DEN HAAG - In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent). Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen nog wel toe, met 4 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 19 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind oktober 150 duizend lopende WW-uitkeringen.

In oktober hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 8 duizend per maand afgenomen.

Werkzame beroeps- bevolking9,6 mln+19 dzd p/mWerkloze beroeps- bevolking (ILO-definitie)365 dzd+4 dzd p/mBeroepsbevolking10,0 mln+24 dzd p/mNiet-beroepsbevolking3,3 mln–8 dzd p/mBevolking 15 tot 75 jaar, particuliere huishoudens (prognose)13,3 mln+16 dzd p/mVeranderingen beroepsbevolkingOktober 2022, gemiddelde maandmutatie over 3 maanden

Werkloosheidspercentage in oktober 3,7

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In april van dit jaar bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in september. In oktober is deze iets gedaald naar 3,7 procent.

UWV: Minder WW-uitkeringen in oktober

Eind oktober 2022 verstrekte UWV 150 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 1,6 procent ten opzichte van eind september. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen na een heel lichte stijging in september weer gedaald tot onder het aantal van eind augustus. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 49,6 duizend (-24,9 procent).
In oktober 2022 kwamen er 16,4 duizend WW-uitkeringen bij en werden er 18,9 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

UWV: Wisselend beeld per sector

De ontwikkeling van het aantal lopende WW-uitkeringen verschilt naar sector. Bij de meeste sectoren daalde het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van september, met als uitschieters onderwijs (-5,3 procent), bouw (-3,1 procent) en overheid (-2,9 procent). Bij de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal WW-uitkeringen met 11,5 procent, wat aansluit bij het einde van het oogstseizoen. Bij de sector horeca en catering was na afloop van de zomermaanden ook een lichte stijging te zien (+0,7 procent).

Het aantal werklozen daalde in oktober ten opzichte van september, maar was wel nog hoger dan drie maanden eerder in juli. Tussen juli en oktober groeide de werkloosheid met 12 duizend (gemiddeld 4 duizend per maand). De stijging van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking.