Clicky


'Onevenwichtige verdeling Rijksgelden schaadt transitie naar duurzame logistiek'

'Onevenwichtige verdeling Rijksgelden schaadt transitie naar duurzame logistiek'
22-11-2022 18:50 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

UTRECHT/LANGBROEK - De miljardeninvesteringen die het kabinet onlangs bekendmaakte om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken, hadden naar de mening van ondernemersorganisatie RailGood en spoorgoederenvervoerder DB Cargo Nederland met veel meer rendement voor het duurzame verdienvermogen van Nederland kunnen worden aangewend.

RailGood directeur Hans-Willem Vroon: "Onbegrijpelijk dat het kabinet niet investeert in het mogelijk maken van 740 meter lange goederentreinen en meer goederenspoor om de stedelijke gebieden heen. Het kabinet mist daarmee een kans om met een aantal gerichte investeringen het verdienvermogen van Nederland te versterken en invulling te geven aan de EU Green Deal door meer ruimte te scheppen voor het duurzame spoorgoederenvervoer. Daarmee worden tevens goed bereikbare woonwijken en een leefbare woonomgeving langs het intensief bereden spoor gerealiseerd."

CEO/COO van DB Cargo Nederland, Nanouke van ’t Riet, vult aan: "Dit kabinet mist een visie op de duurzame welvaartsontwikkeling van Nederland door eenzijdig te investeren in openbaar vervoer. Met meer visie hadden de zeehavens en Nederlandse maakindustrie mee kunnen profiteren van dezelfde miljarden door te kiezen voor projecten die goed zijn voor de reiziger én goed zijn voor het transport. Laten we niet vergeten dat de huizen die nog gebouwd moeten worden, eerst nog moeten worden verdiend in de Nederlandse economie."

Ondernemersorganisatie RailGood en spoorgoederenvervoerder DB Cargo hebben een heldere visie op de verdere ontwikkeling van het Nederlandse spoorwegnet. Kern daarvan vormt op de korte termijn gerichte investeringen in het mogelijk maken van 740 meter lange goederentreinen en op de lange termijn het afbouwen van de Betuweroute met een eigen Noordtak en Zuidtak.