Clicky


Boete blijft staan voor arbeidsongeval bij bedrijf in Deurne

Boete blijft staan voor arbeidsongeval bij bedrijf in Deurne
25-11-2022 14:28 | Binnenland | auteur Redactie

DEN BOSCH - De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mocht een boete van 27.000 euro en een waarschuwing tot stillegging opleggen aan een bedrijf in Deurne. Dit bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vrijdag. Het bedrijf overtrad de Arbowet, waardoor het kon gebeuren dat een vrouw tijdens haar werk een vingertopje verloor.

De vrouw werkte in mei 2020 via een uitzendbureau bij het bedrijf dat sauzen, marinades en dressings maakt. Tijdens het schoonmaken van een tank kwam ze erachter dat een koppelslang verstopt zat. Ze wilde dit zelfstandig oplossen en koppelde daarom een metalen leiding los zodat ze met haar wijsvinger in de opening van een pomp kon komen. Door een roterend deel van de pomp werd het topje van haar vinger vervolgens afgesneden.

Het bedrijf meldde het arbeidsongeval een dag later bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie stelde daarop een onderzoek in. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, legde de staatssecretaris een boete op van 27.000 euro voor overtreding van de Arbowet. Verder kreeg het bedrijf een waarschuwing: bij een nieuwe overtreding moet al het werk worden stilgelegd. 

Volgens het bedrijf was er geen sprake van een overtreding van de Arbowet. Er zouden maatregelen zijn getroffen om het werk op een veilige manier te doen, namelijk door het instellen van een speciaal reinigingsprogramma van de machine. De vrouw heeft dit programma niet aangezet, terwijl ze wel  wist dat de machine met dit programma moet worden gereinigd. En nadat zij had vastgesteld dat de leidingen waren verstopt, had de vrouw de hulp moeten inroepen van de technische dienst. Door onbevoegd een handeling aan de pomp uit te voeren, zocht zij het gevaar op, stelt het bedrijf. Zij vindt daarom niet dat de inspectie de boete en de waarschuwing mocht opleggen.

De rechtbank stelt vast dat de pomp aan stond tijdens de poging van de vrouw om de verstopping te verhelpen. Die pomp kon worden uitgeschakeld of spanningsloos worden gemaakt. Omdat dat niet was gebeurd heeft het bedrijf daarmee de Arbowet overtreden. Doeltreffende maatregelen moeten alleen worden genomen als een apparaat niet kan worden uitgezet. Omdat het verweer van het bedrijf alleen ziet op die maatregelen, strandt dat verhaal van het bedrijf. Dit betekent dat de staatssecretaris in zijn recht stond om een boete op te leggen.

De rechtbank ziet ook geen reden om de hoogte van die boete te verlagen. De vrouw is hooguit onvoorzichtig geweest. Ook de waarschuwing voor stillegging van het bedrijf laat de rechtbank in stand. Die waarschuwing heeft een sterk preventief karakter om duidelijk te maken dat in Nederland geen plaats is voor bedrijven die wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden niet naleven.