Clicky


Geldboetes tot 4.000 euro voor schenden veiligheidszones Noordzee

Geldboetes tot 4.000 euro voor schenden veiligheidszones Noordzee
29-11-2022 09:52 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een aantal vissers en andere schippers het schenden van de veiligheidszones van verschillende mijnbouwinstallaties op de Noordzee. Eén van de verdachten is daadwerkelijk tegen een mijnbouwinstallatie aangevaren. De verdachten overtraden daardoor in 2020 en in 2021 de Mijnbouwwet.

Het OM eiste vrijdag 25 november, tijdens een zitting bij de economische politierechter van de rechtbank Amsterdam, geldboetes tot een bedrag van 4.000 euro waarvan 2.000 euro voorwaardelijk. Het negeren van dit verbod kan tot (levens)gevaarlijke situaties leiden en daarom treedt het OM op tegen overtreders.

Steeds minder ruimte op de Noordzee

Het wordt steeds drukker op onze Noordzee. Dat komt niet alleen doordat er steeds meer grote schepen op de Noordzee varen voor het transport van goederen, maar ook doordat de ruimte om te varen steeds kleiner wordt. Sinds januari 2020 tot juli 2022 zijn er al 60 overtredingen waargenomen rondom de veiligheidszones van mijnbouwinstallaties (de olie- en gasplatforms). Het daadwerkelijke aantal overtredingen ligt vermoedelijk hoger.

Om te voorkomen dat er aanvaringen met olie- en gasplatforms kunnen plaatsvinden, bestaan er veiligheidszones. Rondom olie- en gasplatforms geldt standaard een veiligheidszone van 500 meter. Juist omdat het steeds drukker wordt op de Noordzee, is het van essentieel belang dat schippers werken met de meest recente (elektronische) zeekaarten. Het is verder van belang dat schippers altijd de radio (kanaal VHF 16) op hebben staan, zodat zij opgeroepen kunnen worden door de Kustwacht of de bemanning van een platform als zij een veiligheidszone naderen.   

Risico’s bij een aanvaring

De gevolgen van een aanvaring met een gas- of olieplatform kunnen desastreus zijn voor mens en milieu. Het platform kan ontploffen doordat het gas dat omhoog komt via de put in de Noordzee kan ontvlammen. Ook de transportleiding waarmee het gas naar het vaste land wordt getransporteerd, kan geraakt worden bij een aanvaring. Daardoor kan al het gas in die leiding ‘terugstromen’ en ook dat gas kan ontvlammen. Maar ook in het geval het gas niet ontbrandt, kan er aanzienlijke milieuschade ontstaan als gevolg van de gaslekkage. Verder kunnen er grote risico’s ontstaan voor de mensen die werkzaam zijn op de platforms. Ongeveer 30 procent van de olie- en gasplatforms is namelijk bemand. Tot slot kan de opsporing en winning van delfstoffen in gevaar komen. Dat is zeker in de tijd waarin we nu leven, met grote onzekerheden op de gasmarkt, zeer onwenselijk.

Strafrechtelijke vervolging

Schippers die de veiligheidszone rondom een olie- of gasplatform schenden, kunnen rekenen op strafrechtelijke vervolging. De officier van justitie in zijn requisitoir: ‘Gelet op de risico’s die verbonden zijn aan het schenden van het verbod om zich in een veiligheidszone te begeven, hanteert het OM een streng strafvorderingsbeleid waarbij het forse boetes oplegt dan wel eist ter zitting.’

De economische politierechter deed meteen uitspraak en veroordeelde de schippers die vrijdag terecht stonden tot geldboetes. De hoogste boete was voor de schipper die tegen een mijnbouwinstallatie is aangevaren. Hij kreeg een geldboete van 4.000 euro waarvan 2.000 euro voorwaardelijk opgelegd. Twee verdachten kregen respectievelijk geldboetes van 600 euro en een voorwaardelijke geldboete van 2.000 euro. Eén verdachte is vrijgesproken, omdat het dossier onduidelijkheden bevatte.