Clicky


Luchthaven Rotterdam: er alles aan doen om hinder te verminderen

Luchthaven Rotterdam: er alles aan doen om hinder te verminderen
30-11-2022 14:26 | Zakelijk Nieuws | auteur ANP

ROTTERDAM - Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de derde luchthaven van Nederland, wil er alles aan doen om de hinder door het vliegveld in te perken. Dit om vanaf 2025 eventueel meer vluchten van en naar het vliegveld mogelijk te maken.

Dat zegt de luchthaven in antwoord op een brief die de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans dinsdag stuurde. Daarin liet Rotterdam weten weinig te voelen voor groei van het aantal vluchten onder de huidige voorwaarden. Het stadsbestuur gaf in het schrijven de bezwaren aan tegen uitbreiding die leven bij de gemeenteraad en bij burgers die veel overlast ervaren.

Het kabinet beslist met een zogeheten luchthavenbesluit, waarschijnlijk najaar 2024, over het aantal vluchten vanaf RTHA vanaf 2025.

Strikte voorwaarden

De luchthaven erkent dat eventuele uitbreiding alleen mogelijk is wanneer aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Stillere vliegtuigen, niet meer vliegen aan de randen van de dag en pas dan wanneer het bijdraagt aan afname van emissies van CO2, stikstof en fijnstof ten opzichte van 2019, zoals beschreven staat in de Luchtvaartnota.

Het is volgens het vliegveld "nog niet zeker" of de ruimte om uit te breiden ook daadwerkelijk benut kan en zal worden. Al afgesproken is "om het aantal nachtvluchten drastisch te verminderen, het aantal vertraagde vluchten te halveren, de randen van de dag te beschermen en de vluchten van lege vliegtuigen later plaats te laten vinden. Deze hinder beperkende maatregelen zorgen ervoor dat de geluidscontour kleiner wordt en dat de groep ernstig gehinderden afneemt met 40 procent", schrijft de luchthaven.

Weinig draagvlak

Uit gesprekken van de gemeente met en enquêtes onder omwonenden van de luchthaven kwam naar voren dat er weinig draagvlak onder de bevolking is voor groei van het aantal vluchten. Mensen ervaren in toenemende mate, vooral in de vroege ochtend en late avond, maar ook overdag, hinder door de vluchten. Ze klagen onder meer over herrie waar ze wakker van liggen, ervaren stankoverlast en vrezen voor negatieve gezondheidseffecten.

Rotterdam wil, net als de luchthaven, dat RTHA in de toekomst alleen vliegtuigen verwelkomt die minder geluid maken, energiezuiniger zijn en voor minder schadelijke uitstoot zorgen. Daarnaast wil de stad een latere begintijd voor vluchten in de ochtend gedurende het weekend. Verder moet de herrie van het warmdraaien van vliegtuigmotoren voor de openingstijd beperkt worden, en gaan zaken- en privévluchten in de nacht in de ban.