Clicky


Verbreding A27 stap dichterbij na gunning aan Ballast Nedam en Fluor

Verbreding A27 stap dichterbij na gunning aan Ballast Nedam en Fluor
02-12-2022 16:56 | Weer en Verkeer | auteur Redactie

DEN HAAG - ALSÉÉN, een combinatie van Ballast Nedam en Fluor, krijgt de voorlopige gunning voor de verbreding van de snelweg A27 tussen Everdingen en Hooipolder. Het traject is een bekend knelpunt uit de file top-10, waar het momenteel plek 3 bezet.

Met de verbreding van veertig kilometer snelweg op één van de belangrijkste trajecten tussen Midden- en Zuid-Nederland pakt Rijkswaterstaat dit fileleed aan.

Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom: "Deze gunning markeert een belangrijke stap. Samen met ALSÉÉN gaan we er voor om de snelweg A27 uit de file top-10 te halen. Met het project vernieuwen we de infrastructuur en verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid voor de komende decennia. De weggebruiker gaat hier zeker de vruchten van plukken."

Het traject is door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Regelmatig rijden er meer dan 100.000 voertuigen per dag over dit overbelaste traject uit de file top-10.

Naast de verbreding van veertig kilometer snelweg wordt knooppunt Hooipolder aangepakt, worden de Merwedebrug en de Keizersveerbruggen vervangen en wordt een aansluiting gemaakt voor het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem.

Het betreft hier een contract dat door middel van de 2-fasen aanpak is vormgegeven. De 2-fasen aanpak is ontwikkeld binnen het samenwerkingsprogramma waarin het Rijk en de markt gezamenlijk werken aan een meer vitale infrasector.

In de 2-fasen aanpak worden de risico’s en onzekerheden in dit type complexe projecten meer in gezamenlijkheid tussen Rijkswaterstaat en de aannemer geadresseerd. Dit leidt tot een betere beheersing en een stabielere realisatiefase.

Blom: "Samen met de markt werken we aan doelmatigheid en efficiëntie. Met de 2-fasen aanpak worden risico’s beter beheerst en eerlijker verdeeld. Hiermee dragen we bij aan een gezonde infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project. Daar hebben we allemaal baat bij."

Sander Lefevre namens ALSÉÉN: "Ballast Nedam en Fluor zijn verheugd met de voorlopige gunning en kijken uit naar de aanstaande samenwerking met Rijkswaterstaat om dit vernieuwende project tot een toonbeeld te maken van onze infrasector."