Clicky


Klachtenloket Openbaar Vervoer per 1 januari naar de Geschillencommissie

Klachtenloket Openbaar Vervoer per 1 januari naar de Geschillencommissie
07-12-2022 08:50 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Vanaf 1 januari 2023 kunnen reizigers met klachten waar ze met het OV bedrijf niet uitkomen terecht bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Op die datum start de Geschillencommissie met de taken die sinds 2008 organisatorisch ondergebracht waren bij reizigersvereniging Rover.

De Geschillencommissie kent in meerdere sectoren een klachtenloket met als doel te informeren, adviseren, trends te analyseren en waar mogelijk te bemiddelen bij klachten. Dit ter voorkoming van een mogelijke geschilprocedure. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed in 2022 onderzoek naar de opties voor de versterking van de onafhankelijke positie van het tweedelijns klachtenloket. De Geschillencommissie scoorde daarin goed op positieve impact op de taakuitvoering en versterking van de onafhankelijkheid van het tweedelijns loket.

OV Ombudsman

OV Ombudsman heeft (tot 2018 onder de naam OV Loket) de afgelopen 14 jaar een bijdrage geleverd aan beter openbaar vervoer door OV-bedrijven kritisch te volgen en van aanbevelingen voor verbetering van dienstverlening te voorzien. Vele duizenden reizigers hebben de weg naar OV Ombudsman weten te vinden en OV Ombudsman heeft voor veel reizigers succesvol kunnen bemiddelen.

De Geschillencommissie

Met de overgang van het klachtenloket naar de Geschillencommissie wordt voorzien in een eenduidige en onafhankelijke tweedelijns-klachtenbehandeling en is zowel de klacht- als geschiloplossing ondergebracht in één instituut. Mocht een klacht niet worden opgelost bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer, dan kan een geschil op laagdrempelige wijze worden ingediend bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Deze commissie bestaat al meer dan 30 jaar en lost geschillen op door middel van een bindende uitspraak.

Rover

Rover blijft graag op de hoogte van wat er speelt bij de reiziger. Reizigers die zich bij het klachtenloket Openbaar Vervoer hebben gemeld met een klacht, blijven daarnaast dan ook welkom om hun OV-ervaringen ook met Rover te delen. Hiermee houdt Rover de ontwikkelingen in de gaten om tijdig in actie te kunnen komen en zich in te zetten voor verbetering. Klanten die om persoonlijke bemiddeling vragen, verwijst Rover door naar de het klachtenloket Openbaar Vervoer. Vanaf 1 januari 2023 gaat dit niet meer automatisch, maar worden klanten gevraagd zelf de bemiddelingsklacht in te dienen.
Bereikbaarheid

Met ingang van 1 januari 2023 is het Klachtenloket Openbaar Vervoer bereikbaar via een direct telefoonnummer en via de website www.klachtenloket-openbaarvervoer.nl. Op deze site vindt de reiziger specifieke informatie over het indienen van een klacht en over de klachtenprocedure.