Clicky


Aanvoer vis naar Nederlandse havens in 2021 toegenomen

Aanvoer vis naar Nederlandse havens in 2021 toegenomen
15-12-2022 10:23 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - In 2021 is 443,5 miljoen kilogram vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht. Dat is 17 procent meer dan een jaar eerder. De meeste vis (91 procent) kwam bevroren via trawlers aan land, de rest werd door kotters vers aangevoerd. De prijs van verse vis nam in de loop van 2021 langzaam toe en steeg in de zomer van 2022 naar een recordhoogte. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Trawlers brachten 404,1 miljoen kilogram vis aan land in 2021. Deze vissersschepen met trechtervormige netten richten zich op in diepere wateren rondzwemmende scholen vis. Ze voerden in 2021 vooral blauwe wijting (34 procent), haring (33 procent) en makreel (18 procent) aan.

De aanvoer door trawlers was 20 procent hoger dan een jaar eerder, er werd vooral meer horsmakreel aan Nederlandse havens geleverd (+101 procent). Na 2014 is vooral de vangst van haring, makreel, blauwe wijting en sardines door trawlers toegenomen.

Kotters brengen verse vis

Kotters richten zich op bodemvisserij in de kustwateren. Deze schepen brachten 39,3 miljoen kilogram vis aan wal in 2021, vooral schol (44 procent) en noordzeegarnalen (34 procent).

Er werd 4 procent minder dan het jaar daarvoor aan land gebracht, maar de aanvoer van kabeljauw nam juist toe, met 126 procent. Na 2014 nam de vangst van de meeste vissoorten door kotters af.

Dieptepunt in 2014

De hoeveelheid aan land gebrachte vis bereikte in 2014 met 260 miljoen kilogram een dieptepunt, vooral omdat trawlers steeds minder vis aanvoerden. In 2015 werd deze dalende trend verbroken en verdubbelde de opbrengst ten opzichte van een jaar eerder. Na 2015 kwamen de opbrengsten echter niet meer zo hoog uit als in dat jaar maar ze bleven vooralsnog hoger dan in 2014.

Meer kabeljauw en horsmakreel in 2021

Door de jaren heen zijn er sterke wisselingen in de aanvoer per vissoort. Van horsmakreel en kabeljauw werd in 2021 vergeleken met een jaar eerder meer aangevoerd terwijl er het jaar daarvoor nog sprake was van een daling.

De hoeveelheden noordzeegarnalen (-9 procent) en sardines (-5 procent) lieten in 2021 juist een afname zien. De hoeveelheid aangelande vis wordt in belangrijke mate bepaald door in Europees verband per soort vastgestelde quota.

Prijs tong bereikt record in augustus 2022

Prijzen van commercieel belangrijke verse vissoorten zijn vooral in 2022 gestegen. De prijzen fluctueren gedurende het seizoen, afhankelijk van de periode dat er in gebieden op een soort gevist wordt en deze aan land wordt gezet. Daarnaast zijn vooral het laatste jaar de brandstofprijzen toegenomen.

De prijs van tong bereikte zijn piek in augustus 2022 met 18 738 euro per ton, 43 procent hoger dan een jaar eerder. De prijs van noordzeegarnalen was in april het hoogst, met 8 083 euro per ton. Dat is 35 procent hoger dan een jaar eerder.