Clicky


Rechter wijst verzoek David Icke om Nederland te bezoeken voorlopig af

Rechter wijst verzoek David Icke om Nederland te bezoeken voorlopig af
19-12-2022 17:42 | Binnenland | auteur Redactie

HAARLEM - De voorzieningenrechter in Haarlem heeft het verzoek van David Icke afgewezen om met kerst familie in Nederland te kunnen bezoeken. De rechter heft het aan Icke opgelegde verbod om het Schengengebied binnen te komen voorlopig niet op. 

In november zou Icke naar Nederland komen om te spreken op een demonstratie van Samen voor Nederland in Amsterdam. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ontzegde hem daarop de toegang tot Nederland en alle landen van het Schengengebied. Hij vreesde dat de komst van Icke tot verstoring van de openbare orde zou leiden. Icke heeft daartegen bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is nog in behandeling bij de staatssecretaris. 

Intussen heeft Icke de voorzieningenrechter gevraagd om de toegangsontzegging te schorsen zodat hij weer vrij kan reizen en met kerst familie in Nederland kan bezoeken. Volgens Icke is er in zijn geval geen reden om hem de toegang te ontzeggen en maakt de staatssecretaris misbruik van zijn bevoegdheid. 

De voorzieningenrechter wijst dat verzoek af. De staatsecretaris kon afgaan op een rapport van de politie en twee rapporten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Op grond daarvan kon hij aannemen dat er concrete aanwijzingen zijn dat de komst van Icke een bedreiging vormt voor de openbare orde. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de staatssecretaris Icke niet ten onrechte beschouwt als een verspreider van complottheorieën. Zoals Icke in zijn bezwaarschrift vermeldt, is de kern van de boodschap die hij verspreidt dat de huidige politici en beleidsmakers systematisch misdrijven plegen door de rechtsstaat uit te hollen en een pandemie fingeerden om een agenda door te drukken en de bevolking te onderwerpen aan medische experimenten. Het is precies dit soort gedachtegoed waar de NCTV voor waarschuwt in zijn dreigingsanalyses. Zulke theorieën leiden volgens de NCTV tot dehumanisering van tegenstanders, extremisme en geweld en zo tot bedreiging van de openbare orde. 

Het standpunt van Icke dat de staatssecretaris misbruik maakt van zijn bevoegdheid, volgt de voorzieningenrechter niet. De rechter twijfelt niet aan de rechtmatigheid van de toegangsontzegging. Er geldt een vrij verkeer van personen binnen de lidstaten van het Schengengebied. Het ontzeggen van de toegang tot het Schengenbied is de enige effectieve manier om de komst van Icke naar Nederland te voorkomen. Ook vindt hij het belang van Icke om vrij te kunnen reizen en met kerst familie in Nederland te kunnen bezoeken minder groot dan het belang van de bescherming van de openbare orde.