Clicky


Nog eens 7500 extra zandzakken aangebracht in Prinses Margriettunnel

Nog eens 7500 extra zandzakken aangebracht in Prinses Margriettunnel

SNEEK - In opdracht van Rijkswaterstaat start op 21 december 2022 een aannemer met het aanbrengen van nog eens 7500 grote zandzakken in de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Sneek en Joure.

Woensdag 14 december 2022 werden, na het afsluiten van de tunnel, al 1700 zandzakken door een aannemer geplaatst.

In het weekend van 17 en 18 december kwamen daar nog eens 550 bij.

Deze maatregel moest er voor zorgen dat één van de tunnelmoten niet verder omhoog kon komen.

Op alle andere tunnelmoten worden nu ook zandzakken geplaatst om zo het risico te verkleinen dat één of meerdere moten omhoog gaat komen.