Clicky


Beschikbaar inkomen huishoudens 0,8 procent hoger in derde kwartaal

Beschikbaar inkomen huishoudens 0,8 procent hoger in derde kwartaal
23-12-2022 10:00 | Financieel | auteur Redactie | Esther van der Wal

DEN HAAG - Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het derde kwartaal van dit jaar 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer gewerkte uren. De hypotheekschuld groeide met 7,3 miljard euro naar 811,5 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van 2021. De totale beloning van werknemers groeide met 8,3 procent. Het aantal gewerkte uren groeide met 3,2 procent, terwijl de cao-lonen met 3,4 procent stegen. Het gemengd inkomen lag 7,3 procent hoger.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 5,1 procent. Huishoudens met lage inkomens kregen compensatie voor de gestegen energieprijzen en er werden meer AOW-uitkeringen uitgekeerd. Huishoudens betaalden 2,8 procent meer belastingen en sociale premies.

Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen, wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote daalt

In het derde kwartaal van 2022 nam de woninghypotheekschuld toe met 7,3 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. Doordat de economie harder groeide, nam de hypotheekschuld als percentage van het bbp af; van 89,4 procent in het tweede kwartaal van 2022 naar 88,2 procent in het derde kwartaal van 2022. Dit is het laagste niveau na het derde kwartaal van 2003.