Clicky


Veiligheidsproblemen havenspoor Rotterdam nog niet opgelost

Veiligheidsproblemen havenspoor Rotterdam nog niet opgelost
03-01-2023 16:35 | Algemeen | auteur Redactie

ROTTERDAM - De al jaren durende veiligheidsproblemen met de blusvoorzieningen op emplacementen voor treinstellen met gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven zijn nog niet opgelost. Spoorbeheerder ProRail heeft de gemeente laten weten dat het werk niet op de afgesproken datum van 1 januari 2023, maar pas op uiterlijk 23 april 2023 helemaal klaar zal zijn. Mocht die nieuwe datum niet gehaald worden, dan dreigt Rotterdam met een dwangsom.

Er zijn de afgelopen tijd vele kilometers aan calamiteitenwegen aangelegd op de emplacementen Waalhaven-Zuid, Pernis, Botlek, Europoort en Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Daarbij zijn ook blusleidingen en honderden brandkranen geïnstalleerd, waarmee het bestaande verouderde bluswatersysteem is vervangen.

Bij het testen is echter een probleem naar boven gekomen. Er bleek veel vuil terecht te zijn gekomen in de leidingen, die nu met krachtige waterstralen doorgespoeld dienen te worden. Dat vereist meer watercapaciteit dan er voorhanden is, waardoor niet op alle plekken tegelijk gespoeld kan worden. Zodoende is vertraging opgetreden, schrijft verantwoordelijk wethouder Chantal Zeegers aan de Rotterdamse raad.

Dwangsom

Volgens ProRail is het werk klaar, met uitzondering van het emplacement Pernis. Tijdelijke veiligheidsmaatregelen, zoals een blustrein, zorgen ervoor dat er behalve op Pernis toch gerangeerd kan worden.

Rotterdam ligt al enige jaren in de clinch met ProRail. Het rangeren van treinen met gevaarlijke stoffen op het emplacement in het havengebied lag sinds september 2019 geregeld stil. De blusvoorzieningen bleken niet te voldoen, waardoor er geen veilige inzet van de hulpdiensten kan worden gegarandeerd. Samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de gemeente de afgelopen jaren meermaals gedreigd met het opleggen van een dwangsom vanwege veiligheidsovertredingen. In 2020 gaf Rotterdam uitstel aan ProRail tot 1 januari 2023 om te voldoen aan de veiligheidseisen. ProRail beloofde die afspraken te zullen nakomen.