Clicky


Wereldbank voorziet stilvallen economische groei in eurozone

Wereldbank voorziet stilvallen economische groei in eurozone
10-01-2023 15:42 | Financieel | auteur ANP

WASHINGTON - De economische groei van de eurozone valt dit jaar waarschijnlijk stil door de overal flink opgelopen prijzen, in combinatie met hogere rentetarieven, lagere investeringen en verstoringen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat voorspelt de Wereldbank, die in nieuwe ramingen een stuk somberder is geworden over de wereldeconomie als geheel.

's Werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking rekent nu op een nulgroei voor het eurogebied. Bij de vorige raming in juni vorig jaar werd op een plus van 1,9 procent gerekend. In de Verenigde Staten zal de aanwas van de economie ook flink terugvallen, is de voorspelling. Daar houdt de Wereldbank het vooralsnog op een plus van 0,5 procent.

Alles bij elkaar heeft de VN-organisatie zijn prognoses voor 95 procent van de ontwikkelde economieën naar beneden bijgesteld. In opkomende markten en ontwikkelingslanden pakt de groei waarschijnlijk nog wel iets hoger uit, maar ook voor deze groep zijn de cijfers in bijna 70 procent van de gevallen lager dan eerder geraamd.

De wereldeconomie als geheel laat volgens de Wereldbank dit jaar waarschijnlijk maar 1,7 procent groei zien, gevolgd door een plus van 2,7 procent in 2024. De deskundigen van de bank denken wel dat de inflatie niet eindeloos extreem hoog blijft, maar op een gegeven moment zal matigen. Maar voorlopig zal het tempo van de prijsstijgingen wel duidelijk hoger blijven dan gebruikelijk voor de coronapandemie.

Het rapport biedt ook een eerste alomvattende inschatting van de vooruitzichten op middellange termijn voor de investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De Wereldbank denkt dat deze tot en met 2024 gemiddeld waarschijnlijk maar met 3,5 procent groeien. Dat is minder dan de helft van het groeitempo dat in de voorbije twee decennia gebruikelijk was.

Dat laatste kan nog wel eens een groot probleem worden, denkt Wereldbank-econoom Ayhan Kose. Hij spreekt van een "ernstige zorg" omdat terughoudendheid op het gebied van investeringen veelal niet veel goeds voorspelt voor de handel en productiviteit, waardoor de vooruitzichten in brede zin niet zo rooskleurig worden. "Zonder sterke en aanhoudende investeringsgroei is het eenvoudigweg onmogelijk om zinvolle vooruitgang te boeken bij het bereiken van bredere ontwikkelings- en klimaatgerelateerde doelen", waarschuwt de econoom.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs liet dinsdag weten geen recessie meer te verwachten voor de eurozone, onder meer geholpen door de sterk gedaalde gasprijzen. Economen van Goldman Sachs rekenen nu voor dit jaar op een groei van 0,6 procent, terwijl eerder een kleine min van 0,1 procent was voorspeld. "We blijven van mening dat de groei zwak zal zijn in de wintermaand vanwege de energiecrisis, maar we gaan niet meer uit van een technische recessie", aldus Goldman Sachs.