Clicky


Bouwsector wil af van extra eisen die nieuwbouw duurder maken

Bouwsector wil af van extra eisen die nieuwbouw duurder maken
26-01-2023 14:33 | Binnenland | auteur ANP

ZOETERMEER - Om nieuwbouw betaalbaar te houden moeten opdrachtgevers van bouwers ophouden met het stellen van extra eisen bovenop de wettelijk vastgelegde richtlijnen. Die oproep doet brancheverenging Bouwend Nederland in een reactie op een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Daarin voorspelde het onderzoeksbureau een flinke terugval van het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 en 2024.

"Om de betaalbaarheid niet nog verder onder druk te zetten roept Bouwend Nederland opdrachtgevers ook op geen bovenwettelijke eisen te stellen. Zo stellen de provincies bijvoorbeeld allerlei aanvullende voorwaarden", verklaart een woordvoerder van de brancheorganisatie. Als voorbeeld noemt hij extra eisen op het vlak van duurzaamheid die niet in het Bouwbesluit zijn opgenomen, zoals gebouwen die niet alleen energie-neutraal zijn maar ook energie leveren.

Het EIB verwacht een terugval in de nieuwbouw van woningen en andere gebouwen doordat een daling van de huizenprijzen gepaard gaat met hogere kosten voor bouwmaterialen, personeel en leningen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om aan nieuwe bouwprojecten te verdienen. Ook speelt de stikstoftegenvaller mee van afgelopen november. Toen maakte de Raad van State een einde aan een vrijstelling waarmee bouwprojecten automatisch toestemming kregen om tijdelijk stikstof uit te stoten. Voor veel projecten zijn daarom nieuwe stikstofberekeningen nodig en de uitkomsten daarvan zullen voor sommige bouwplannen ook het einde betekenen.

Bouwend Nederland zegt daarnaast veel last te hebben van het gebrek aan capaciteit bij gemeenten om vergunningaanvragen te behandelen. Ook noemt de belangenvereniging veel plannen van provincies om tot de gehoopte 900.000 nieuwe woningen in 2030 te komen nog te vaag en onzeker.