Clicky


Eind januari geen sprake van oversterfte

Eind januari geen sprake van oversterfte
03-02-2023 09:49 | Binnenland | auteur Redactie

DEN HAAG  - In januari overleden bijna 15 duizend mensen, dit zijn er ruim 1 250 (9 procent) meer dan verwacht. Er was oversterfte in de eerste twee weken van januari. In de laatste twee weken van januari was er geen oversterfte meer. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers van januari gaan over vier weken, week 1 tot en met week 4 (2 tot en met 29 januari 2023). In de eerste twee weken van januari lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en ook buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In de laatste week van januari lag de sterfte net onder de verwachting. In december van 2022 was er in alle weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld 800 mensen meer dan verwacht, in januari is dat afgenomen naar iets meer dan 300 per week. 

Zowel sterfte bij Wlz-zorggebruikers als overige bevolking gedaald

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in januari 500 meer (10 procent) dan verwacht. In twee van de vier weken was er oversterfte, in de laatste week van januari was de sterfte lager dan de verwachting.

De sterfte onder de overige bevolking was in januari ongeveer 750 hoger dan de verwachte sterfte, wat neerkomt op 9 procent. Alleen in de eerste week van januari was er sprake van oversterfte, in de laatste week is de sterfte ongeveer gelijk aan verwacht.

Sterfte in alle leeftijdsgroepen gedaald

In januari overleden ongeveer 650 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. Dit was 8 procent hoger dan verwacht. Alleen in de eerste week was er oversterfte in deze leeftijdsgroep, de laatste week is de sterfte lager dan verwacht.

Onder 65- tot 80-jarigen overleden in januari naar schatting 500 mensen meer dan verwacht, in drie van de vier weken was er oversterfte. De sterfte was 12 procent hoger dan verwacht.

Voor mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in januari ongeveer 100 meer (6 procent) dan de verwachte sterfte voor die maand. Er was alleen in de eerste week van januari sprake van oversterfte.