Clicky


Regionale luchthavens hielden zich aan geluidsregels in 2022

Regionale luchthavens hielden zich aan geluidsregels in 2022
06-02-2023 10:33 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Maastricht Aachen Airport (MAA), Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Lelystad Airport (LA) zijn in 2022 binnen de geluidsgrenzen gebleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat er geen overschrijdingen zijn geweest bij de luchthavens in het afgelopen jaar.

Voor alle regionale luchthavens (en luchtvaartmaatschappijen) in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. De ILT controleert of LA, MAA en RTHA zich aan geluidsnormen en regels houden en kan indien nodig sancties opleggen. Na afloop van ieder gebruiksjaar (periode 1 november tot en met 31 oktober) stelt de ILT per luchthaven een handhavingsrapportage op met de resultaten van haar toezicht.

Nieuwe invoergegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 31 oktober 2022 nieuwe invoergegevens voor de geluidsberekeningen voor regionale luchthavens gepubliceerd. Hierdoor wordt het geluidsniveau van nieuwere types vliegtuigen beter meegenomen in de berekening en wijzigt het geluidniveau voor bestaande types niet. Deze wijziging geldt voor het gehele gebruiksjaar 2022. De luchthavens hebben deze nieuwe regels toegepast bij het opstellen van hun geluidsrapportages over 2022. De resultaten hiervan gebruikt de ILT  bij het opstellen van de handhavingsrapportages.

Lelystad

De geluidsnormen zijn in het gebruiksjaar 2022 niet overschreden. Ook heeft LA zich aan de regels voor de nacht gehouden.

Maastricht Aachen Airport

De grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten zijn niet overschreden. Dit jaar zijn minder vrachtvliegtuigen op de luchthaven geweest dan in het vorige gebruiksjaar. Op de luchthaven waren in totaal 5 vliegtuigbewegingen na 23:00 uur. De ILT heeft onderzocht en geconcludeerd dat deze vluchten onder de uitzonderingscategorieën van de Omzettingsregeling vielen. Hierdoor was er geen aanleiding om handhavend op te treden tegen overtreding hiervan.

Het toezicht op circuitvluchten is in dit gebruiksjaar niet uitgevoerd. Reden hiervoor is dat de ILT al een aantal jaren geen onrechtmatigheden aantreft bij het toezicht op circuitvluchten en dat er geen klachten zijn. Hierdoor is de prioriteit op dit toezicht laag.

De ILT onderzocht 13 vluchten die van de vertrekroutes afweken. Deze vluchten weken slechts marginaal af van de vertrekroute of ze weken af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding.

Rotterdam The Hague Airport

De geluidsnormen zijn niet overschreden. In september vorig jaar waarschuwde de ILT de luchthaven om een dreigende overschrijding van een geluidsnorm te voorkomen. Door maatregelen vanuit de luchthaven en als gevolg van de nieuwe invoergegevens voor de geluidsberekeningen is de geluidsbelasting binnen de norm gebleven.

Er zijn 1.308 nachtvluchten op de luchthaven uitgevoerd. Dat zijn er 454 meer dan in het gebruiksjaar 2021. Van de 1.308 nachtvluchten waren 744 vluchten bedoeld voor een spoedeisende hulpverlening.

De ILT heeft 41 vluchten extra gecontroleerd op rechtmatigheid. Drie landingen tussen middernacht en 01:00 uur voldeden niet aan de uitzonderingsbepalingen van de regels voor de openingstijden. De ILT heeft hiervoor 2 waarschuwingsbrieven gestuurd aan zowel de luchtvaartmaatschappij als de luchthaven.

Eén start na 23:00 uur voldeed niet aan de uitzonderingsbepalingen van de regels voor de openingstijden. De ILT beoordeelde dit als een uitzonderlijke situatie en heeft om die reden geen nader onderzoek ingesteld.

Er hebben 127 militaire vluchten op de luchthaven plaatsgevonden, waarvan 3 in de nacht. Op de luchthaven is incidenteel gebruik door militaire luchtvaartuigen toegestaan.

De ILT heeft 112 afwijkingen van vertrekroutes onderzocht. In alle onderzochte gevallen waren de routeafwijkingen het gevolg van instructies van de luchtverkeersleiding voor een veilige vluchtuitvoering.