Clicky


ETF: Meer dan 1.000 bus- en touringcarchauffeurs zullen branche verlaten als EC rij- en rusttijden opnieuw aanpast

ETF: Meer dan 1.000 bus- en touringcarchauffeurs zullen branche verlaten als EC rij- en rusttijden opnieuw aanpast
13-02-2023 10:00 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

BRUSSEL - Kan het (bus)chauffeurstekort in Europa nog veel erger worden? Uit een enquête van de European Transport Workers' Federation (ETF) uit 2023 onder meer dan 1300 bus- en touringcarchauffeurs in heel Europa blijkt dat 80 procent van de chauffeurs zou overwegen om de branche te verlaten als de Europese Commissie doorgaat met haar voorstel om de regels voor rij- en rusttijden te herzien in touringcartoerisme.

De huidige beleidsopties die de Europese Commissie overweegt voor de herziening van incidenteel personenvervoer (toerismediensten per touringcar), zoals onder een uitbreiding naar 12 opeenvolgende rijdagen zonder vrije dag en pauzes van 45 minuten opgedeeld in 15 minuten of minder, zijn met ontzetting onthaald door de chauffeurs.

Inspelend op de mogelijkheid om 12 opeenvolgende dagen te rijden, gaf 80 procent van de chauffeurs aan dat het moeilijk of bijna onmogelijk zou zijn om de veiligheid van hun passagiers te garanderen . Bovendien antwoordde 83 procent van de chauffeurs dat dit zou leiden tot vermoeidheid en werkgerelateerde stress, terwijl 74 procent bevestigde dat het hun gezondheid zou schaden.

Het voorgestelde idee om dagelijkse pauzes op te splitsen in kleinere tijdvakken van 15 minuten of minder werd ook met bezorgdheid ontvangen, waarbij 85 porcent van de chauffeurs aangaf dat het vermoeidheid, werkdruk en stress zal verhogen. Meer dan 70 procent gaf aan dat er geen tijd zou zijn om iets te eten of zelfs maar gebruik te maken van sanitaire voorzieningen.

Uit het ETF-onderzoek naar vermoeidheid van chauffeurs, uitgevoerd in 2021, bleek dat 66 procent van de bus- en touringcarchauffeurs regelmatig vermoeid moest rijden, wat de slechte werkomstandigheden van chauffeurs in de branche benadrukte.

Het personenvervoer over de weg stuit nu al op een tekort aan chauffeurs nu het huidige personeelsbestand veroudert en niemand zijn plaats kan innemen vanwege de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

De voorgestelde herziening van de regels voor rij- en rusttijden in de touringcarbranche zou een nagel aan de doodskist kunnen zijn voor het personenvervoer en de verkeersveiligheid.

De huidige rij- en rusttijdenregels van het Mobiliteitspakket hebben het potentieel om een ​​fatsoenlijke werkomgeving in het personenvervoer te garanderen, en er is geen reden om deze regels überhaupt te herzien, vindt de ETF. De ETF dringt er bij de Europese Commissie op aan haar voorstel te heroverwegen en prioriteit te geven aan de veiligheid van zowel passagiers als chauffeurs.