Clicky


Slimmer bouwen van woningen kan geluidshinder van vliegtuigen verminderen

Slimmer bouwen van woningen kan geluidshinder van vliegtuigen verminderen [+video]
20-02-2023 09:50 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - Door woningen slimmer te bouwen kan de geluidshinder van vliegtuigen serieus worden verminderd, tot wel 14 decibel.

Door woningen slimmer te bouwen kan de geluidshinder van vliegtuigen serieus worden verminderd. Met onder meer gebruik van schuine daken die geluid weerkaatsen, en door woningen op een andere manier te positioneren, kan het geluid van vliegtuigen in woningen en tuinen tot 14 decibel worden verlaagd. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van AMS Institute en TU Delft Het zijn maatregelen die zowel voor bestaande als toekomstige woonwijken bruikbaar kunnen zijn.

Het onderstaande filmpje maakt duidelijk hoe het geluidsverschil precies klinkt. De nieuwe inzichten helpen om de leefbaarheid van de woonomgeving rond luchthavens te verbeteren en in de toekomst betere woonomgevingen te kunnen ontwerpen.

“De eerste resultaten van dit onderzoek zijn zeer positief”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. “Als kabinet willen we meer aandacht voor de leefomgeving rondom Schiphol, en deze manier van bouwen lijkt serieuze winst te kunnen opleveren voor de omwonenden. Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer onderzoeken hoe de volgende fase van dit experiment vorm kan krijgen, zo mogelijk in de vorm van een geluidadaptief ontworpen wijk waar daadwerkelijk mensen wonen en pilots om bestaande woongebieden te transformeren.”

Urban Comfort Lab
Een jaar geleden is bij het Schiphol Tradepark in de Haarlemmermeer bij Hoofddorp, het ‘Urban Comfort Lab’ opgericht. Het Urban Comfort Lab is een proefopstelling die woningen nabootst en is opgebouwd uit 120 containers. Daarmee is een jaar lang onderzocht of de mate waarin vliegtuiggeluid te horen is, minder wordt als het ontwerp van de gebouwen en hun plek verandert. Het onderzoek is uitgevoerd door AMS Institute en TU Delft. Andere partijen die meewerken zijn de Gemeente Haarlemmermeer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Vervolgonderzoek: gazons, groene muren en bomen
De onderzoekers zijn nog niet klaar. In het vervolgonderzoek bekijken ze wat het effect is van het toevoegen van gazons en groene muren en van het planten van bomen in straten. Waarschijnlijk wordt het te horen vliegtuiggeluid daardoor met nog eens drie decibel verlaagd. In een later stadium zal ook het effect van deze andere manier van bouwen op temperatuur en luchtvervuiling worden onderzocht.

Aanpak geluidshinder
Het onderzoek maakt deel uit van de aanpak van het kabinet om geluidoverlast in de omgeving van Schiphol te verminderen. Naast de innovatieve maatregelen zoals het geluidadaptief bouwen, werkt het kabinet aan nieuwe regels voor vliegtuiggeluid. Ook komt er een geluidisolatieregeling voor woningen in de omgeving van Schiphol, op plekken waar het vliegtuiglawaai het grootst is. Een andere belangrijke stap is in juni 2022 genomen: het kabinet besloot toen om het aantal vluchten terug te brengen naar maximaal 440.000 per jaar. Naar verwachting is het proces daar naartoe in november 2024 afgerond.